پنجشنبه, 27 دی 1397

جلسه اول:

اولین نشست اعضای کمیته راهبردی GIS (سامانه اطلاعات مکان محور) در تاریخ 25/8/93 در محل سالن جلسات شرکت آب منطقه­ای البرز , با حضور معاونین محترم و مدیریان محترم دفاتر شرکت (دفتر مطالعات پایه منابع آب و دفتر حراست) و کارشناسGIS ، با دستور کار آشنایی با فناوریGIS و معرفی شاخص­های ارزیابی سالانه شرکت در حوزه  فن­آوری ژئوماتیک برگزار شد.