سه‌شنبه, 30 بهمن 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب وتوقیف دستگاه های حفاری غیر مجاز استان البرز مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 803

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:803

تقویت وتشکیل گروه های گشت وبازرسی بخش خصوصی استان البرز مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 642

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:642

(( خدمات تأمین سرویس رفاهی تغذیه کارکنان شرکت آب منطقه البرز مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 646

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:646

انجام عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب در محدوده اداره آب کرج – شهرستان اشتهارد مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 532

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:532

راه‌اندازی نخستین سازمان مردم‌نهاد (سمن) بهره‌برداران منابع آب زیرزمینی در شهرستان اشتهارد امور قراردادها 782

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:782

پایش مستمر شبکه سنجش منابع آب سطحی و زیرزمینی در سطح استان البرز جهت دستیابی بهنگام به اطلاعات پایه منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 3791

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:3791

نشانه گذاری ( رُپر گذاری) حد و بستر رودخانه ها شاهرود طالقان امور قراردادها 2157

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:2157

(( خدمات مالی شرکت آب منطقه ای البرز )) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 514

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:514

(( خدمات عمومی نگهبانی ودفتری شرکت آب منطقه ای البرز مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 547

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:547

انجام خدمات مشاورکارفرمادرطرح سرمایه گذاری (تامین مالی ، طراحی ،ساخت، تدارکات ، بهره برداری و انتقال به سرمایه پذیر ) جهت انتقال پساب تصفیه خانه کرج به اشتهارد مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 789

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:789

عملیات پاک سازی ولایروبی رودخانه کرج و طالقان و ایمن سازی رودخانه کرج مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 641

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/26

بازدید:641