شنبه, 27 مرداد 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب وتوقیف دستگاه های حفاری غیر مجاز استان البرز مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 712

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:712

تقویت وتشکیل گروه های گشت وبازرسی بخش خصوصی استان البرز مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 554

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:554

(( خدمات تأمین سرویس رفاهی تغذیه کارکنان شرکت آب منطقه البرز مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 568

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:568

انجام عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب در محدوده اداره آب کرج – شهرستان اشتهارد مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 467

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:467

راه‌اندازی نخستین سازمان مردم‌نهاد (سمن) بهره‌برداران منابع آب زیرزمینی در شهرستان اشتهارد استعلام امور قراردادها 653

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:653

پایش مستمر شبکه سنجش منابع آب سطحی و زیرزمینی در سطح استان البرز جهت دستیابی بهنگام به اطلاعات پایه منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 3225

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:3225

نشانه گذاری ( رُپر گذاری) حد و بستر رودخانه ها شاهرود طالقان استعلام امور قراردادها 1665

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:1665

(( خدمات مالی شرکت آب منطقه ای البرز )) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 437

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:437

(( خدمات عمومی نگهبانی ودفتری شرکت آب منطقه ای البرز مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 481

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:481

انجام خدمات مشاورکارفرمادرطرح سرمایه گذاری (تامین مالی ، طراحی ،ساخت، تدارکات ، بهره برداری و انتقال به سرمایه پذیر ) جهت انتقال پساب تصفیه خانه کرج به اشتهارد مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 603

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:603

عملیات پاک سازی ولایروبی رودخانه کرج و طالقان و ایمن سازی رودخانه کرج مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 564

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/26

بازدید:564