پنجشنبه, 26 مهر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب وتوقیف دستگاه های حفاری غیر مجاز استان البرز مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 744

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:744

تقویت وتشکیل گروه های گشت وبازرسی بخش خصوصی استان البرز مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 586

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:586

(( خدمات تأمین سرویس رفاهی تغذیه کارکنان شرکت آب منطقه البرز مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 595

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:595

انجام عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب در محدوده اداره آب کرج – شهرستان اشتهارد مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 488

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:488

راه‌اندازی نخستین سازمان مردم‌نهاد (سمن) بهره‌برداران منابع آب زیرزمینی در شهرستان اشتهارد امور قراردادها 721

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:721

پایش مستمر شبکه سنجش منابع آب سطحی و زیرزمینی در سطح استان البرز جهت دستیابی بهنگام به اطلاعات پایه منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 3408

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:3408

نشانه گذاری ( رُپر گذاری) حد و بستر رودخانه ها شاهرود طالقان امور قراردادها 1854

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:1854

(( خدمات مالی شرکت آب منطقه ای البرز )) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 468

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:468

(( خدمات عمومی نگهبانی ودفتری شرکت آب منطقه ای البرز مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 505

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:505

انجام خدمات مشاورکارفرمادرطرح سرمایه گذاری (تامین مالی ، طراحی ،ساخت، تدارکات ، بهره برداری و انتقال به سرمایه پذیر ) جهت انتقال پساب تصفیه خانه کرج به اشتهارد مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 637

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:637

عملیات پاک سازی ولایروبی رودخانه کرج و طالقان و ایمن سازی رودخانه کرج مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 588

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/26

بازدید:588