پنجشنبه, 5 اردیبهشت 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب وتوقیف دستگاه های حفاری غیر مجاز استان البرز مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 830

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:830

تقویت وتشکیل گروه های گشت وبازرسی بخش خصوصی استان البرز مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 674

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:674

(( خدمات تأمین سرویس رفاهی تغذیه کارکنان شرکت آب منطقه البرز مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 664

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:664

انجام عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب در محدوده اداره آب کرج – شهرستان اشتهارد مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 551

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:551

راه‌اندازی نخستین سازمان مردم‌نهاد (سمن) بهره‌برداران منابع آب زیرزمینی در شهرستان اشتهارد امور قراردادها 813

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:813

پایش مستمر شبکه سنجش منابع آب سطحی و زیرزمینی در سطح استان البرز جهت دستیابی بهنگام به اطلاعات پایه منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 3994

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:3994

نشانه گذاری ( رُپر گذاری) حد و بستر رودخانه ها شاهرود طالقان امور قراردادها 2297

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:2297

(( خدمات مالی شرکت آب منطقه ای البرز )) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 528

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:528

(( خدمات عمومی نگهبانی ودفتری شرکت آب منطقه ای البرز مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 566

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:566

انجام خدمات مشاورکارفرمادرطرح سرمایه گذاری (تامین مالی ، طراحی ،ساخت، تدارکات ، بهره برداری و انتقال به سرمایه پذیر ) جهت انتقال پساب تصفیه خانه کرج به اشتهارد مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 813

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:813

عملیات پاک سازی ولایروبی رودخانه کرج و طالقان و ایمن سازی رودخانه کرج مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 663

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/26

بازدید:663