شنبه, 24 آذر 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب وتوقیف دستگاه های حفاری غیر مجاز استان البرز مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 765

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:765

تقویت وتشکیل گروه های گشت وبازرسی بخش خصوصی استان البرز مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 609

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:609

(( خدمات تأمین سرویس رفاهی تغذیه کارکنان شرکت آب منطقه البرز مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 617

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:617

انجام عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب در محدوده اداره آب کرج – شهرستان اشتهارد مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 508

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:508

راه‌اندازی نخستین سازمان مردم‌نهاد (سمن) بهره‌برداران منابع آب زیرزمینی در شهرستان اشتهارد امور قراردادها 752

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:752

پایش مستمر شبکه سنجش منابع آب سطحی و زیرزمینی در سطح استان البرز جهت دستیابی بهنگام به اطلاعات پایه منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 3604

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:3604

نشانه گذاری ( رُپر گذاری) حد و بستر رودخانه ها شاهرود طالقان امور قراردادها 1968

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:1968

(( خدمات مالی شرکت آب منطقه ای البرز )) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 484

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:484

(( خدمات عمومی نگهبانی ودفتری شرکت آب منطقه ای البرز مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 521

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:521

انجام خدمات مشاورکارفرمادرطرح سرمایه گذاری (تامین مالی ، طراحی ،ساخت، تدارکات ، بهره برداری و انتقال به سرمایه پذیر ) جهت انتقال پساب تصفیه خانه کرج به اشتهارد مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 659

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:659

عملیات پاک سازی ولایروبی رودخانه کرج و طالقان و ایمن سازی رودخانه کرج مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 613

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/26

بازدید:613