پنجشنبه, 5 اردیبهشت 1398

 

 گروه: طرح و توسعه
عملیات اجرائی ساماندهی رودخانه کردان، شاخه سرخاب
عملیات اجرائی ساماندهی درودخانه کردان از محل مقسم پایین دست پل راه آهن تا پل روستای سرخاب بطول تقریبی 4900 متر، شامل اجرای دیوار بنایی سنگی و دایک خاکی در ساحل های راست و چپ رودخانه با احجام 4000 مترمکعب بنایی سنگی و 80000 مترمکعب خاکریز حفاظتی و 19000 مترمکعب خشکه چینی با سنگ لاشه و 3000 مترمکعب حفاظت سنگچین سطوح شیبدار با ملات ماسه و سیمان.

 

تاریخ شروع : 1397/10/02  |  تاریخ پایان : 1399/04/02

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 9   درصد   

توضیحات بیشتر

 

 گروه: طرح و توسعه
عملیات ساماندهی رودخانه طالقان - بازه جزن
ساماندهی و لایروبی رودخانه طالقان در محدوده روستای جزن بهمراه دیوار کشی گابیونی بطول 450 و ارتفاع 4 متر

 

تاریخ شروع : 1397/03/09  |  تاریخ پایان : 1397/12/09

مجری طرح :                                                                        
پیشرفت فیزیکی طرح : 95   درصد   

توضیحات بیشتر