پنجشنبه, 5 اردیبهشت 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

کسب رتبه اول کشوری توسط شرکت آب منطقه ای البرز در انسداد چاه های...

شرکت آب منطقه‌ای البرز رتبه اول کشور را در پروژه انسداد چاه های غیر مجاز را در در سال 1397 در کشور را کسب کرد.

برگزاری اولین دیدار مردمی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز در سال...

امروز سه شنبه سوم اردییهشت ماه ، اولین ملاقات مردمی مهندس نجفیان مدیر عامل شرکت آب منطقه ای البرز در سال جدید با تعدادی از مراجعه کنندگان از صنوف مختلف در فضایی...

نشست و نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی

نشست و نمایشگاه تخصصی سازگاری با کم آبی به همت وزارت نیرو

بازدید معلمان و رابطین طرح داناب استان البرز از پروژه های آبی...

در قالب فرایند اجرایی طرح داناب ، گروهی از معلمین منتخب طرح داناب از چند پروژه مهم شرکت آب منطقه‌ای البرز بازدید نمودند.