دوشنبه, 1 مرداد 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

جلسه اگاهی واطلاع رسانی طرح احیاء وتعادل بخشی منابع آب در صدا...

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای البرز اولین نشست مدیران آب منطقه ای وصداوسیمای استان با هدف آگاهی بخشی به مردم با موضوع سازگاری با کم آبی برگزار شد

در نشست خبری با حضور مدیرعامل آب منطقه ای البرز از کشاورز نمونه...

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای البرز نشست خبری با حضور اصحاب رسانه استان در شرکت آب منطقه ای البرز برگزار شد.

35 مین نشست استانی ستاد مقابله با آلودگی منابع آ ب شرب تهران و...

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای البرز سی وپنجمین نشست استانی ستاد مقابله با آلودگی منابع آب شر ب تهران والبرز با حضور تمام اعضاء در سالن شهدای دولت استانداری البرز...

نشست طرح جمع آوری وهدایت آبهای سطحی شهر کرج برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای البرز جلسه وبازدید از پروژه های حفر چاههای جذبی در راستای تغذیه سفرههای آب زیرزمینی وجلوگیری از آب گرفتگی معابر استان با حضور...