|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

اساسنامه

شماره 89709/ط‌ه46187ظ ۱۳۹۰/۰۵/۰۱ 


اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای البرز 

وزارت نیرو 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8/3/1390 بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقه‌ای استان و تبدیل شرکتهای آب منطقه‌ای که بیش از یک استان را در بر می‌گیرد به شرکت منطقه‌ای استان ذی‌ربط ـ مصوب 1383ـ اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای البرز را به شرح زیر تصویب نمود

اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه‌ای البرز 
فصل اول: کلیات و سرمایه 
ماده1ـ نام شرکت، شرکت سهامی آب منطقه‌ای البرز است که از این پس در این اساسنامه شرکت نامیده می‌شود
ماده2ـ هدف شرکت انجام فعالیت‌ها و انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در حوزه عمل شرکت در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو است
ماده3ـ مرکز اصلی شرکت، شهر کرج خواهد بود
ماده4ـ نوع شرکت (سهامی خاص) است و از هر لحاظ استقلال مالی داشته و طبق قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی اداره می‌شود
ماده5 ـ مدت شرکت نامحدود است
ماده6 ـ سرمایه شرکت مبلغ ده‌میلیون ریال می‌باشد که به ده سهم یک‌میلیون ریالی منقسم شده است و تماماً متعلق به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد و پرداخت شده است
تبصره ـ تغییرات سرمایه با رعایت قوانین مربوط پس از تأیید مجمع عمومی فوق‌العاده با تصویب هیئت وزیران انجام می‌گیرد
فصل دوم: موضوع فعالیت و وظایف شرکت 
ماده7ـ موضوع فعالیت شرکت عبارت است از انجام وظایف عملیاتی مدیریت منابع آب در زمینه شناخت، مطالعه، توسعه، حفاظت، بهره‌برداری بهینه از منابع آب و همچنین ایجاد و توسعه، بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه‌های آبی (به استثنای تأسیسات و سازه‌های مربوط به آب و فاضلاب) و برق آبی در چارچوب الزامات و سیاستهای مدیریت حوضه آبریز و مطالعات جامع و برنامه‌ریزی توسعه منابع آب، تکالیف مندرج در قوانین و مقررات مربوط و سیاستهای وزارت نیرو
ماده8 ـ برای نیل به اهداف مندرج در این اساسنامه، شرکت با رعایت مقررات و قوانین مربوط در محدوده عمل خود از جمله مجاز به اقدامات زیر می‌باشد
1ـ انجام مطالعات لازم برای شناخت، توسعه و بهره‌برداری از منابع آب و انرژی برق آبی
2ـ تهیه و اجرای طرحها و پروژه‌های تأمین و عرضه آب (سدها، شبکه‌های آبیاری و زهکشی و انتقال آب)، پایداری و ایمنی سدها، مهندسی رودخانه و سواحل، کنترل سیلاب، تغذیه مصنوعی و تولید انرژی برق آبی
تبصره ـ تهیه و اجرای طرحها و پروژه‌های تأمین و انتقال آب از محل اعتبارات ملی متناسب با توانمندی و ظرفیت اجرایی، فنی، نیروی انسانی، مدیریتی شرکت و با تشخیص وزارت نیرو خواهد بود
3ـ انجام اقدامات لازم به منظور جلوگیری از افت منابع و جبران آب زیرزمینی در چارچوب دستورالعملهای مصوب وزارت نیرو
4ـ بهره‌برداری از منابع آب در چارچوب سیاستها، ضوابط و برنامه‌های مصوب وزارت نیرو
5 ـ بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه‌های تأمین و عرضه آب و تولید انرژی برق آبی ایجاد شده و یا واگذار شده
تبصره ـ تولید انرژی برق آبی با رعایت دستورالعمل‌های بهره‌برداری و تحت مدیریت مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری برق کشور (دیسپاچینگ) خواهد بود
6 ـ اجرای برنامه و مصوبات و اموری که وزارت نیرو در اجرای قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مربوط به آب (از جمله مطالعات پایه و حفاظت کمی و کیفی و نظارت بر بهره‌برداری از منابع آب) ارجاع می‌نماید و همچنین کارگزاری وزارت نیرو در صدور مجوز استفاده و بهره‌برداری از منابع آب مورد نیاز بخش‌های مختلف مصرف در قالب تخصیص مصوب وزارت نیرو
تبصره ـ شرکت مجاز است کارگزاری وزارت نیرو را در محدوده‌های مطالعاتی (دشتهای) مشترک با استانهای مجاور عهده‌دار شود
7ـ انجام تحقیقات لازم درباره منابع آب و تأسیسات آبی و برق آبی و بکار بردن روشهای جدید علمی و فنی به منظور بهره‌برداری بهتر از منابع آب و انرژی برق آبی و تأسیسات و سازه‌های وابسته
8 ـ ترویج فرهنگ استفاده صحیح از آب
9ـ واگذاری اشتراک به متقاضیان بر اساس تعرفه‌های مربوط در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
10ـ تحویل آب مورد نیاز به مشترکین در بخش‌های مختلف مصرف بر اساس تعرفه‌های مصوب مراجع قانونی ذی‌ربط
11ـ خرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی، اجرایی، بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آب و سازه‌های آبی و انرژی برق آبی و خدمات مشترکان به منظور کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح خدمات
12ـ اخذ هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی، عرضه اوراق مشارکت داخلی و پیش‌فروش اشتراک آب و انرژی برق آبی و سایر روشهای تأمین منابع مالی با اخذ مجوز از مراجع قانونی
13ـ شناسایی و تعیین مشخصات طرح‌های توسعه منابع آب، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، آبرسانی به صنایع و شهرها، مهندسی رودخانه و سواحل، تغذیه مصنوعی و انرژی برق آبی و بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات و سازه‌های آبی و برق آبی قابل اجرا با مشارکت مردم و بخش غیردولتی در قالب سیاستها، برنامه‌ها و دستورالعمل‌های مصوب وزارت نیرو و مجمع عمومی شرکت و جلب مشارکت مردم و بخش غیردولتی به منظور اجرای طرح‌های یاد شده
14ـ همکاری و اشتراک مساعی با مؤسسات ذی‌ربط در پژوهش و بررسی به منظور توسعه علمی، فنی و اقتصادی در امور مربوط با اهداف و وظایف شرکت
15ـ انجام هرگونه عملیات و معاملات بازرگانی در چارچوب مصوبات مجمع عمومی و قوانین و مقررات مربوط که برای مقاصد شرکت ضروری و به صرفه و صلاح شرکت باشد
تبصره ـ شرکت مجاز به ایجاد شرکت یا سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها نمی‌باشد
فصل سوم: ارکان شرکت 
ماده9ـ ارکان شرکت به شرح زیر می‌باشد
الف ـ مجمع عمومی 
ب ـ هیئت مدیره و مدیرعامل 
ج ـ بازرس و حسابرس 
ماده10ـ نمایندگی سهام در مجامع عمومی شرکت با اعضای هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران بوده و ریاست آن به عهده رئیس هیئت مدیره شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران می‌باشد
ماده11ـ مجامع عمومی شرکت عبارتند از
1ـ مجمع عمومی عادی 
2ـ مجمع عمومی فوق‌العاده 
ماده12ـ مجمع عمومی عادی بنا به دعوت رییس مجمع عمومی حداقل سالی دو بار تشکیل خواهد شد. یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس و حسابرس و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است و بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه‌ها و خط مشی آینده شرکت و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است
تبصره ـ مجمع عمومی به طور فوق‌العاده به تشخیص رئیس مجمع عمومی و یا به تقاضای اکثریت اعضای مجمع عمومی یا رئیس هیئت مدیره و یا بازرس و حسابرس با ذکر علت در هر زمان به دعوت رئیس مجمع عمومی می‌تواند تشکیل شود
ماده13ـ مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور اکثریت اعضای مجمع عمومی رسمیت خواهند داشت و تصمیمات در مجمع عمومی عادی با اکثریت آرای کل اعضاء و در مجمع عمومی فوق‌العاده با حداقل دوسوم آرای کل اعضاء معتبر خواهد بود. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق‌العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی بعمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور مجمع قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع ارسال شود
ماده14ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می‌باشد
1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست کلی و برنامه‌های عملیات آتی شرکت
2ـ رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه و صورت‌های مالی و بودجه شرکت
3ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته‌ها و نحوه تقسیم سود ویژه شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط
4ـ انتخاب یا عزل رئیس و اعضای هیئت مدیره و بازرس (حسابرس) شرکت
5 ـ تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای اصلی هیئت مدیره در حدودی که شورای حقوق و دستمزد مقرر می‌نماید با رعایت ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
6 ـ تعیین حق‌الزحمه بازرس و حسابرس شرکت
7ـ پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اموال و استخدامی شرکت در چارچوب مصوبات مجمع عمومی شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به هیئت وزیران برای تصویب
8 ـ بررسی و تأیید بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک به بخش‌های مختلف مصرف، انرژی برق آبی و خدمات ارایه شده بر اساس گزارش بازرس و حسابرس و ارایه آن به وزارت نیرو
9ـ بررسی و تأیید تعرفه آب، حق اشتراک، انرژی برق آبی و خدمات ارایه شده با در نظر گرفتن بهای تمام شده و ارایه آن به وزارت نیرو برای طی مراحل تصویب و ابلاغ تعرفه‌های مربوط
تبصره ـ چنانچه تعرفه‌های مصوب کمتر از بهای تمام شده باشد، جبران مابه‌التفاوت به نحو مشخص توسط مراجع تصویب‌کننده پیش‌بینی خواهد شد
10ـ بررسی و تصویب ساختارکلان شرکت و تعیین سقف پست‌های مورد نیاز و برنامه‌های جذب و تعدیل نیروی انسانی
11ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط
12ـ پیشنهاد ضوابط مربوط به تعیین حق‌الزحمه انجام امور کارگزاری به مجمع عمومی شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
13ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت
14ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی شرکت است و سایر مواردی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع قید شده است
ماده15ـ وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به شرح زیر می‌باشد
1ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه شرکت
2ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه شرکت در چارچوب قانون و پیشنهاد به هیئت‌وزیران برای تصویب
3ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد انحلال شرکت طبق قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد به هیئت وزیران برای تصویب
ماده16ـ هیئت مدیره شرکت مرکب از سه یا پنج عضو اصلی خواهد بود که با تصویب مجمع عمومی عادی از میان افراد صاحب‌نظر در تخصصهای مرتبط با فعالیتهای شرکت انتخاب می‌شوند. اعضای هیئت مدیره باید به صورت تمام وقت در شرکت و یا شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و یا یکی از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران اشتغال داشته باشند. اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند و پس از انقضای مدت تا زمانی که تجدید انتخاب بعمل نیامده در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره‌های بعد بلامانع است
ماده17ـ مجمع عمومی عادی می‌تواند یک نفر عضو علی‌البدل به عنوان جایگزین اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب کند. در صورت فوت یا استعفا یا هر دلیل دیگر که ادامه فعالیت هر یک از اعضای اصلی هیئت مدیره (به تشخیص رییس مجمع عمومی) غیرممکن شود، عضو علی‌البدل جایگزین خواهد شد
تبصره ـ عضو علی‌البدل هیئت مدیره از بین کارکنان شرکت انتخاب می‌شود و می‌تواند در جلسات هیئت مدیره بدون حق رأی شرکت کند
ماده18ـ جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت آرای موافق کل اعضا اتخاذ خواهد گردید
ماده19ـ جلسات هیئت مدیره حداقل هر ماه یک بار و به طور منظم در محل شرکت تشکیل و دستور جلسه یک هفته قبل از تشکیل جلسه توسط رییس هیئت مدیره برای اعضا ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات یادشده با تشخیص رییس هیئت مدیره الزامی نخواهد بود
ماده20ـ هیئت مدیره دارای دفتری خواهد بود که صورت‌جلسات هیئت مدیره در آن با درج نظر مخالفین ثبت و به امضای اعضای حاضر خواهد رسید. مسؤولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیئت مدیره با رئیس هیئت مدیره می‌باشد
ماده21ـ هیئت مدیره برای انجام هرگونه عملیات و معاملات که مرتبط با موضوع فـعالیت شرکت بوده و اتخاذ تـصمیم درباره آنها صـریحاً در صلاحـیت مجمع عمـومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات دارای اختیارات کامل است و همچنین دارای وظایفی به شرح زیر می‌باشد
1ـ پیشنهاد خط‌مشی و برنامه‌های کلان شرکت به مجمع عمومی
2ـ تأیید برنامه عملیاتی شرکت اعم از بهره‌برداری و توسعه تأسیسات برای ارایه به مجمع عمومی برای تصویب
3ـ رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی برای تصویب
4ـ تأیید آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اموال و استخدامی شرکت و ارایه آن به مجمع عمومی
5 ـ تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی، فنی، صنعتی و بازرگانی در زمینه‌های مرتبط با فعالیت شرکت با رعایت قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه
6 ـ تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد مدیرعامل و در چارچوب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
7ـ تهیه گزارش بهای تمام شده آب تحویلی و حق اشتراک بخش‌های مختلف مصرف، انرژی برق آبی و خدمات ارایه شده در چارچوب ضوابط مصوب مجمع عمومی شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و ارایه به مجمع عمومی
8 ـ انجام حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و فعالیتهای شرکت
9ـ بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی
10ـ بررسی و پیشنهاد ساختار کلان شرکت و برنامه جذب و تعدیل نیروهای انسانی مربوط به مجمع عمومی
11ـ تصویب تشکیلات تفصیلی شرکت در چارچوب تشکیلات کلان و سقف پست‌های سازمانی شرکت و اعلام به مجمع عمومی
12ـ بررسی و تأیید صورت‌های مالی شرکت و تهیه گزارش هیئت مدیره در مهلت مقرر قانونی و ارسال برای مجمع عمومی شرکت و همچنین به منظور رسیدگی و اظهارنظر برای بازرس و حسابرس شرکت
13ـ بررسی و پیشنهاد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی به مجمع عمومی با رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط
14ـ انتخاب مدیرعامل و پیشنهاد وی به رییس مجمع عمومی شرکت برای تأیید و صدور حکم
15ـ بررسی و تصویب دستورالعمل‌های داخلی لازم برای اداره شرکت
16ـ تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول و پیشنهاد برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی
تبصره ـ هیئت مدیره به مسؤولیت خود می‌تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید
ماده22ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت بوده که برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت مدیره یا خارج از آن توسط هیئت مدیره انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی شرکت منصوب می‌شود. مدیرعامل در حدود قوانین و مقررات و این اساسنامه مسؤول اداره امور شرکت می‌باشد. مدیرعامل می‌تواند با مسؤولیت خود بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یک از کارکنان شرکت تفویض نماید
ماده23ـ وظایف مدیرعامل به شرح زیر است
1ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی
2ـ تهیـه، تنظیم و پیشنهاد خط‌مشی، برنامه عملیاتی، بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره
3ـ پیش‌بینی اعتبار لازم برای خرید خدمات پشتیبانی فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی در بودجه شرکت
4ـ تهیه و تنظیم صورت‌هالی مالی سالانه شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره
5 ـ تعیین روشهای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط و ابلاغ به واحدهای ذی‌ربط
6 ـ پیشنهاد آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اموال و استخدامی شرکت به هیئت مدیره
7ـ پیشنهاد تشکیلات تفصیلی شرکت به هیئت مدیره در چارچوب مصوبات مجمع عمومی
8 ـ تنظیم قراردادهای مربوط به بند (6) ماده (8) و ارایه آنها به هیئت مدیره جهت تصویب
9 ـ نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط
10ـ اتخاذ تصمیم و اقدام نسبت به امور و عملیات شرکت به استثنای آنچه از وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است
11ـ عزل و نصب کارکنان شرکت، تعیین حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تنبیه آنها براساس قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب مراجع ذیصلاح
ماده24ـ مدیرعامل نماینده قانونی شرکت در مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق شرکت و تعقیب دعوی و طرح آن اعم از کیفری و حقوقی حق توکیل به غیر را دارد. مدیرعامل می‌تواند با رعایت مقررات و پس از اخذ نظر هیئت مدیره نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام نماید
ماده25ـ چکها و اسناد و اوراق مالی و تعهدات و قراردادها باید به امضای مدیرعامل (یا نماینده وی) و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره (یا نماینده منتخب هیئت مدیره) برسد. مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل یا نماینده وی خواهد رسید. چکها علاوه بر امضای افراد مذکور به امضای ذیحساب و یا نماینده وی نیز خواهد رسید
ماده26ـ شرکت دارای بازرس و حسابرس خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب مجمع عمومی برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد
تبصره1ـ اقدامات بازرس و حسابرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای عادی شرکت شود
تبصره2ـ مجمع عمومی عادی در مواردی که بازرس و حسابرس اصلی را براساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1372ـ انتخاب کرده باشد، می‌تواند بازرس و حسابرس علی‌البدل را نیز براساس قانون انتخاب نماید تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نباشد، حسب تشخیص رییس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید
ماده27ـ در صورت انقضای مدت مدیریت مدیرعامل، اقدامات وی تا تعیین مدیرعامل جدید نافذ و معتبر می‌باشد
فصل چهارم: صورت‌های مالی 
ماده28ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال تا پایان اسفند ماه همان سال می‌باشد
ماده29ـ صورت‌های مالی شرکت باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر قانونی در اختیار بازرس و حسابرس قرار داده شود
ماده30ـ شرکت مجاز خواهد بود بخشی از اعتبارات موضوع بند (3) ماده (23) را برای انجام خدمات معین به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران اختصاص دهد
فصل پنجم: سایر مقررات 
ماده31ـ شرکت از نظر سیاستها، برنامه‌ها و فعالیتهای توسعه و بهره‌برداری از سازه‌ها، تأسیسات و منابع آب و انرژی برق آبی تابع ضوابط و مقررات وزارت نیرو خواهد بود
ماده32ـ بـه منـظور حفـظ یکپارچـگی مدیـریت منابـع آب در هـر یـک از حوزه‌های آبریز اصلی کشور، شرکت موظف است برنامه‌های عملیاتی مدیریت منابع آب را در هر یک از مناطق حوزه عمل در چارچوب برنامه‌های مصوب مدیریت حوزه اصلـی مربـوط تنـظیم و اجرا کند و آمار و اطـلاعاتی را که از طـرف مدیریـت حوزه آبریز اصـلی خواسـته می‌شود در اخـتیار آن مدیریـت قرار دهد و امکانـات بـازرسی مدیریت مذکور از تأسیـسات متعلق به شرکت و یا تحت مدیریت و یا نظارت شرکت را فراهم آورد
این اساسنامه به موجب نامه شماره 42893/30/90 مورخ 15/4/1390 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

 تاریخ ثبت :
  آخرین به روزرسانی :
 
 
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 16
 • بیشترین بازدید همزمان : 533
 • بازدید امروز : 2,072
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 9,788,913
 • آخرین به روزرسانی : 1403/03/29 12:08:25
 • شناسه IP شما : 3.236.83.14

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : البرز، کرج، مهرشهر، بلوار امام خمینی، رو به روی مصلی، خیابان بوستان، شرکت سهامی آب منطقه ای البرز
 • کدپستی : 3186717598
 • تلفن : 02635770000
 • فاکس : 33340270-026
 • پست الکترونیکی :
 • پیامک :
 • تلفن گویا :