یکشنبه, 15 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
جهش تولید
کرونا
پویش
سد کرج
اندیشه
حدیث

 

        مطالعات امکان یابی و پیدایش طرح‌های عملیاتی منابع آب استان البرز

 

مشاور پروژه: شرکت مهندسین مشاور آبفن

•         اهداف:

•         تکمیل دستورالعملهای بهره برداری و نگهداری از طرحهای منابع آب در سطح حوضه، بررسی طرح‌های در دست بهره برداری و ارائه روشهای علاج بخشی

•         انجام مطالعات امکانیابی برای تعیین پروژه های توسعه منابع آب در سطح استان

•          مطالعات جامع زیست محیطی پساب و تاثیرات استفاده و انتقال پساب بر منابع آب زیرزمینی وسطحی

•          مطالعات امکانیابی طرحهای مهندسی رودخانه،  تکمیل مطالعات حریم و بستر رودخانه‌های اصلی و فرعی و ساماندهی رودخانه‌های شهری و بین شهری استان

•         تکمیل مطالعات مصارف آب در سطح استان و مطالعات تامین آب شرب شهرهای استان البرز در افق طرح

•         تکمیل مطالعات منابع آب سطحی در سطح استان، آب مجازی و آب خاکستری و تهیه بانک اطلاعاتی GIS

طرح‌های مطالعاتی در مرحله امکان یابی

نوع طرح

نام طرح

هدف

ظرفیت

سد سازی

اسماعیل آباد

تامین آب کشاورزی و صنعت

120 میلیون متر مکعب

دلمبر 1

کنترل سیلاب

800 هزار متر مکعب

دلمبر 2

کنترل سیلاب و گردشگری

2 میلیون متر مکعب

ساماندهی رودخانه

ساماندهی رودخانه کردان

حفاظت و تغذیه مصنوعی

12 کیلومتر

ساماندهی رودخانه شور

حفاظت

50 کیلومتر

ساماندهی رودخانه کرج

حفاظت

10 کیلومتر

کنترل سیلاب رودخانه دلمبر

کنترل سیلاب

10 کیلومتر

نیروگاه جریانی

سیدآباد

تولید انرژی برقابی

3 مگاوات

مهران 1

تولید انرژی برقابی

3 مگاوات

مهران 2

تولید انرژی برقابی

3 مگاوات

شبکه آبیاری و زهکشی

هشتگرد 1

افزایش راندمان آبیاری

2000 هکتار

هشتگرد 2

افزایش راندمان آبیاری

2000 هکتار

کردان

افزایش راندمان آبیاری

2000 هکتار

ساماندهی انهار

ساماندهی نهر سایه جوب

بهبود شایط زیست محیطی و حفاظت از منابع آب و کنترل سیلاب

15 کیلومتر