پنجشنبه, 5 اردیبهشت 1398

طرح انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب کرج به اشتهارد

مشاور طرح: مهندسین مشاور کمندآب

هدف: تامین نیاز آب اضطراری صنعت و کشاورزی محدوده اشتهارد با استفاده از پساب  تصفیه خانه ماهدشت کرج و برنامه ریزی  برای آب شرب اشتهارد

 

مشخصات طرح

 

جذابیت‌های اقتصادی طرح :

·        تخصیص بخشی از پساب انتقالی به سرمایه گذار

·        واگذاری بخشی از پساب انتقالی به سرمایه‌گذار جهت فروش به صنایع استان  با قیمت تمام شده

·        روش انجام پروژه : EPCF