چهارشنبه, 30 خرداد 1397

 

 

کسب رتبه سوم شرکت آب منطقه ای البرز در ارزیابی دستگاه های اجرایی استان در مبحث اقتصاد مقاومتی در سال 95

آقای مهندس سید سجاد قربانی معاون برنامه ریزی اعلام نمودند : کسب رتبه سوم شرکت آب منطقه ای البرز در ارزیابی دستگاه های اجرایی استان در مبحث اقتصاد مقاومتی  

براساس گزارش معاون برنامه ریزی آقای سید سجاد قربانی و باستناد اعلام نتایج ارزیابی انجام شده توسط سازمان برنامه و بودجه در سومین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در سال 1396 که برابر است با سی و ششمین جلسه اقتصاد مقاومتی از ابتدای سال 1395 در روز شنبه مورخ 2/2/96 به ریاست جناب آقای مهندس طهایی استاندار محترم تشکیل گردید :

شرکت سهامی آب منطقه ای البرز در بین 22 دستگاه اجرایی عضو ستاد اقتصاد مقاومتی استان حائز رتبه سوم شده است.

این ارزیابی که نتیجه گزارش های دوره سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و یک ساله سال 95 بوده در شاخص های به شرح ذیل محاسبه گردید.

ـ عملکرد دستگاه ها در برش استانی حاصل از برنامه های ملی

ـ عملکرد دستگاه ها در برنامه های تعریف شده استانی

ـ عملکرد دستگاه ها در در واگذاری پروژه های تملک دارایی سرمایه ای

ـ عملکرد دستگاه ها در واگذاری فهالیت های تصدی گرایانه دولتی به بخش خصوصی

ـ  عملکرد دستگاه ها در تأثیرگذاری اقدامات انجام شده بر وضعیت استان

و همچنین عملکرد دستگاه ها در تشکیل کارگروه ها، تعداد جلسات کارشناسی، اقدامات نوآورانه و میزان حضور در جلسات اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی مد نظر قرار گرفت.

آقای مهندس قربانی در ادامه به بسته تولید و اشتغال توسط دولت برای سال 96 اشاره کرده و افزودند، مهمترین  برنامه بخش آب در این بسته " توسعه بهره برداری از آب های غیر متعارف از قبیل پساب ها، زه آب ها، آب های شور و لب شور به عنوان منابع آب جدید توسط بخش غیر دولتی"  می باشد.

ایشان در پایان از تلاش همه همکاران که در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در سال 95 تلاش نمودند تشکر و اظهار امیدواری نمودند که این تلاش ها درسال 96 بیش از پیش ادامه یابد.

منبع خبر: معاونت برنامه ریزی شرکت آب منطقه ای البرز

دیدگاه کاربران