|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

انتخاب مشاور

 

کد سند

نوع آگهی

استعلام

واحد منتشر کننده

امور قراردادها

موضوع

راه‌اندازی نخستین سازمان مردم‌نهاد (سمن) بهره‌برداران منابع آب زیرزمینی در شهرستان اشتهارد

تشریح

متدولوژی و شرح خدمات راه‌اندازی سازمان مردم‌نهاد (تشکل) منابع آب زیرزمینی شهرستان اشتهارد

 

1- کلیات:

با توجه به نوپا بودن تشکل پیشنهادی، انجام مطالعات اجتماعی و ترویجی تکمیلی پیش از راه‌اندازی تشکل ضرورت دارد. از طرفی، دریافت نظرات ذی‌نفعان و دخالت دادن آن در تدوین اساسنامه تشکل زمینه‌های راه‌اندازی بهتر تشکل را فراهم خواهد کرد و در جهت اعتمادسازی موثر خواهد بود. انتخاب ارکان تشکل نیز باید به گونه‌ای انجام شود که در افزایش اعتماد بهره‌برداران و ذینفعان اثرگذار باشد. و در نهایت، دریافت دیدگاه مسئولان، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با تشکل و استفاده از آنها در راه‌اندازی تشکل از عوامل مهم در موفقیت آن خواهد بود. جهت حصول این موارد، انجام مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی و هماهنگی با ذینفعان و ذی‌مدخلان ضرورت خواهد داشت. مطالعات راه‌اندازی سازمان‌های مردم نهاد (سمن) بهره‌برداران منابع آب باید به گونه‌ای راهبری و مدیریت شوند که مصرف‌کنندگان نهایی آب کشاورزی اطلاعات و توانایی لازم برای حفاظت از منابع آب دسترس را کسب نمایند و قادر باشند ضمن تشکل‌پذیری و سازمان‌یابی، مشارکت مالی و اجتماعی لازم را ارایه نمایند.

 

2- روش مطالعه و پیاده‌سازی اهداف:

به منظور تسهیل در امر راه‌اندازی تشکل و تداوم‌پذیر کردن آن، انجام مطالعات اسنادی (کتابخانه‌ای) و مطالعات پیمایشی (میدانی) پیش از اقدامات پیاده‌سازی ضرورت دارد. بر این اساس، پیاده‌سازی اهداف و راه‌اندازی سازمان طی سه مرحله به شرح ردیف های الف، ب و پ، انجام خواهد شد:

 

 

الف- مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای و چهره به چهره:

با توجه به موضوع تشکل و روند سریع تغییرات اجتماعی و بهره‌برداری از منابع در منطقه طرح، تکمیل و تدقیق اطلاعات مورد نیاز از نهادهای مرتبط و طرح ضرورت‌های ایجاد تشکل برای بخشی از مسئولان محلی به صورت چهره به چهره ضرورت دارد. مهمترین نهادها و فعالیت‌های مورد نیاز در این زمینه عبارتند از:

 

1- شرکت آب منطقه‌ای البرز:

دریافت مشخصات به هنگام شده منابع و مصارف، مختصات جغرافیایی چاه‌ها (اعم از دارای پروانه و فاقد پروانه)، مشخصات مالکین و بهره‌برداران.

2- فرمانداری اشتهارد:

آگاهی‌رسانی و دریافت اطلاعات مورد نیاز در رابطه با امکانات، محدودیت‌ها و نیازهای مرتبط با سازمان‌های مردم نهاد در سطح شهرستان و تعریف دامنه همکاری‌های مشترک.

3- بخشداری مرکزی و پلنگ‌آباد:

آگاهی‌رسانی و دریافت آخرین تغییرات سازمان سیاسی – اداری بخش، آمار و اطلاعات جمعیت‌شناختی و حدود جغرافیای بخش، فهرست مشخصات اعضای شوراهای اسلامی، دهیاران و مسئولان محلی مرتبط و نخبگان محلی.

4- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اشتهارد:

آگاهی‌رسانی و دریافت آخرین آمار و اطلاعات کشاورزی منطقه (سطح زیر کشت، عملکرد، الگوی کشت غالب در منطقه و ...)، اطلاعات موجود از چاه‌های دارای پروانه و فاقد پروانه، فهرست کشاورزان پیشرو، فهرست رهبران فنی مورد نظر سازمان جهاد کشاورزی و تعریف دامنه همکاری‌های مشترک، فعالیت‌های آموزشی و ترویجی صورت گرفته در زمینه مدیریت منابع آب.

5- مدیریت شهرک صنعتی اشتهارد:

آگاهی‌رسانی و دریافت آخرین آمار و اطلاعات مربوط به چاه‌های مورد استفاده در شهرک صنعتی اشتهارد، میزان مصرف آب در این شهرک، و ...

ب- مطالعات پیمایشی و میدانی:

این مطالعات به صورت اجتماعی – ترویجی انجام خواهد شد و هدف از آن عبارتست از:

 • شناخت دقیق ویژگی‌های فرهنگی اجتماعی منطقه.
 • شناخت مسائل و مشکلات موجود در زمینه مدیریت منابع آب در منطقه.
 • آگاهی دادن به ذینفعان، نخبگان و مسئولان محلی در رابطه با موضوع تشکل و دریافت نظرات آنان.
 • اعتمادسازی، کسب موافقت و همراه کردن ذینفعان، نخبگان و مسئولان محلی برای راه‌اندازی تشکل.
 • شناخت و کنترل مهمترین عوامل بازدارنده و تسهیل کننده در ایجاد تشکل.

در این مرحله، از طریق انجام مصاحبه نیمه ساختارمند با تعدادی از ذینفعان، نخبگان و ذیمدخلان؛ نسبت به موانع، مشکلات، امکانات مورد نیاز و راهکارهایی برای راه‌اندازی تشکل مورد نظر شناخت دقیق‌تری حاصل خواهد شد.

 

پ- اقدامات اجرایی:

با توجه به مواردی که گفته شد، نمودار روند جریان مراحل پیاده‌سازی اهداف طرح در شکل شماره (1) ارایه شده است. براساس مفاد این نمودار، فعالیت‌های مورد نیاز از ابتدا تا رسیدن به مرحله آغاز به کار تشکل طی شش مرحله (گام) انجام خواهد شد. کمترین زمان ممکن  برای انجام این فعالیت ها حدود شش ماه پیش‌بینی می‌شود و این زمان با توجه به اقدامات بروکراتیک مورد نیاز، می‌تواند افزایش یابد. مراحل هفت‌گانه مورد نیاز برای راه اندازی تشکل عبارتند از:

گام اول: طرح مساله، دریافت اطلاعات اسنادی و کتابخانه‌ای و آگاهی‌رسانی چهره به چهره در سطح نهادها، سازمان‌ها و ادارات مرتبط در شهرستان و بخش‌ها.

گام دوم: انتخاب محدوده مناسب برای ایجاد تشکل.

گام سوم: جمع‌آوری اطلاعات میدانی، تولید اسناد پشتیبان.

گام چهارم: تشکیل شورای راهبری ایجاد تشکل:

پیشنهاد می‌شود «شورای راهبری ایجاد تشکل» با حضور افراد زیر تشکیل شود:

- نماینده (گان) کارفرما.

- نماینده (گان) مهندس مشاور.

- نماینده فرمانداری اشتهارد.

- نماینده مدیریت جهاد کشاورزی اشتهارد.

- بخشدار مرکزی و پلنگ‌آباد.

- دهیاران.

- یک تا سه نفر از معتمدان محلی.

وظیفه این شورا حضور و همراهی در جلسات مقدماتی راه‌اندازی تشکل خواهد بود و برای مدتی محدود، تا زمان تشکیل هیات موسس، فعالیت خواهد کرد. در عین حال، این شورا در صورت موفقیت در انجام امور محوله و تمایل می‌تواند تا زمان آغاز به کار تشکل، با هیات موسس همراهی نماید.

گام پنجم: برگزاری جلسات هیات موسس.

گام ششم: پیگیری امور اداری و راه اندازی تشکل توسط هیات موسس.

گام هفتم: آغاز به کار تشکل.

زمان‌بندی پیش‌بینی شده برای اجرای مراحل فوق در جدول شماره (1) نشان داده شده است.

 

شکل شماره (1)- نمودار روند جریان مراحل پیاده سازی اهداف طرح

 

 

 


 

 

 

 

 

جدول شماره (1)- زمان‌بندی پیش بینی شده برای راه اندازی تشکل

گام

موضوع فعالیت

زمانبندی اجرا (ماه)

 

 

1

2

3

4

5

6

اول

طرح مساله، دریافت اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای و آگاهی رسانی عمومی

 

 

 

 

 

 

دوم

مطالعات پیمایشی و میدانی و تولید اسناد پشتیبان

 

 

 

 

 

 

سوم

تشکیل شورای راهبردی ، اعلام عمومی و برگزاری جلسات انتخاب هیات موسس و انتخاب هیات موسس

 

 

 

 

 

 

چهارم

تشکیل جلسات هیات موسس و تصویب اساسنامه و مقدمات پیگیری های تاسیس تشکل

 

 

 

 

 

 

پنجم

پیگیری امور اداری ثبت و راه اندازی تشکل توسط هیات موسس

 

 

 

 

 

 

ششم

آغاز به کار تشکل

 

 

 

 

 

 

 

 

3- کلیات شرح خدمات پیاده‌سازی سازمان مردم نهاد:

الف- رئوس کلی و تفصیلی فعالیت‌های مطالعاتی

1- برنامه‌ریزی انجام مطالعات

- تعیین اجزای کار و نوع فعالیت‌های طرح

- تقسیم‌بندی فعالیت‌ها و تعیین دامنه‌ هر یک از فعالیت‌ها

- تعیین چگونگی ارتباط و هماهنگی فعالیت‌ها

- تعیین نیازها، امکانات و محدودیت‌های مطالعاتی

- برگزاری جلسات مدیریتی و کارشناسی با کارفرما به منظور تبیین بیشتر اهداف طرح

- انتخاب محدوده مناسب برای ایجاد تشکل

- ارائه متدولوژی به کارفرما و تدقیق برنامه زمان‌بندی مطالعات

2- جمع‌آوری اطلاعات و مدارک

- نقشه‌های به مقیاس 1:25000 و 1:2000 محدوده مطالعاتی

- عکس‌های هوایی و تصاویر ماهواره‌ای موجود

- اطلاعات موجود مربوط به آماربرداری‌های سراسری منابع آب در محدوده طرح و نقشه‌های مربوطه.

- اطلاعات و گزارشات مربوط به طرح‌های مشابه و مرتبط (در دست بهره‌برداری، اجرا، مطالعه و برنامه‌ریزی).

- اطلاعات و گزارشات مربوط به مطالعات منابع آب زیرزمینی، وضعیت زیست محیطی هم‌چنین میزان تغذیه ماهانه سفره‌های آب زیرزمینی از منابع آب سطحی حوضه در شرایط موجود و آتی

- اطلاعات و مدارک مربوط به بهره برداران آب‌های سطحی و زیرزمینی در محدوده طرح.

- قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه در بخش بهره‌برداری از منابع آب های  سطحی و زیرزمینی.

- نقشه کاربری اراضی و سایر نقشه‌های موجود و مورد نیاز در دوره‌های متوالی

- سایر گزارشات و نقشه‌های مورد نیاز

3- بازدید‌های محلی و جلسات مقدماتی:

- برنامه‌ریزی انجام بازدیدهای محلی.

- تهیه دستورالعمل و پرسشنامه‌های مورد نیاز برای ثبت اطلاعات محلی.

- استخراج اطلاعات چاه‌ها از نتایج آماربرداری سراسری موجود.

- انجام بررسی‌های لازم و تهیه فهرست نخبگان، بهره برداران منتخب و همکاران محلی.

- مذاکره و تبادل نظر با بهره‌برداران خبره و منتخب آب زیرزمینی با هدف اخذ اطلاعات مورد نیاز و تبیین وضعیت اجتماعی منطقه و میزان استقبال ایشان با پیاده سازی طرح

- برنامه‌ریزی و برگزاری جلسات با کارفرما به منظور تبیین بیشتر اهداف طرح، محدودیت‌های مطالعاتی و راهکارهای مناسب با هدف حصول اهداف مورد نظر

- مذاکره و تبادل نظر با مسئولین محلی (بخشداری‌ و شوراهای اسلامی روستاها، مراکز خدمات کشاورزی) و اخذ اطلاعات مورد نیاز.

- مذاکره و تبادل نظر با مسئولان شهرستان اشتهارد.

 

ب-تعیین وضعیت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی:

تهیه اطلاعات مربوط به برداشت‌های آب زیرزمینی در مصارف مختلف، موقعیت جغرافیایی محل برداشت، ویژگی‌های کلی چاه‌ها در محل برداشت،  وضعیت مالکیت و نظام بهره‌برداری، مساحت اراضی تحت کشت.

 

پ- برگزاری جلسات مشورتی ، تشریحی توجیهی:

1- برگزاری جلسات با ذینفعان به کمک همکاران محلی و تیم‌های صحرایی مشاور به منظور:

- تشریح سیمای طرح و ضرورت های حفاظت از منابع آب.

- تشریح اهم مسایل، مشکلات و دستاوردهای ایجاد تشکل‌ها به منظور افزایش سطح آگاهی‌های ذینفعان و تشریح تجربیات موجود در کشور در خصوص وظایف و نقش تشکل‌ها در مدیریت بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب.

- تشریح روند بررسی تشکل ها و چگونگی انتخاب تشکل پیشنهادی برای منطقه طرح.

- دریافت نظرات و دیدگاه های ذینفعان درباره مسایل و مشکلات پیش روی ایجاد تشکل و علل احتمالی بروز آنها.

- دریافت نظرات و دیدگاه های ذینفعان در مورد چگونگی پایش فعالیت های تشکل.

- دریافت نظرات و دیدگاه های ذینفعان در ارتباط با ارکان تشکل و نقش و وظایف آنها.

- دریافت نظرات و دیدگاه های ذینفعان در ارتباط با نقش مصرف کنندگان آب و چگونگی تامین هزینه های تشکل.

- دریافت نظرات و دیدگاه های ذینفعان در زمینه هویت قانونی و حقوقی تشکل پیشنهادی و نقش و وظایف آنها.

2- برگزاری جلسات با مسئولان محلی و شهرستان به منظور:

- تشریح سیمای طرح و ضرورت های حفاظت از منابع آب و ایجاد تشکل پیشنهادی.

- دریافت نظرات و دیدگاه های مسئولان در رابطه با مسایل و مشکلات پیش روی ایجاد تشکل و علل احتمالی بروز آن ها.

- دریافت نظرات و دیدگاه های مسئولان در رابطه با حدود و چگونگی همکاری متقابل در روند ایجاد تشکل.

- دریافت نظرات و دیدگاه های مسئولان در زمینه روند رسیدگی به مسایل حقوقی و جزایی در طول ایجاد تشکل و پس از آن.

- دریافت نظرات و دیدگاه های مسئولان در زمینه چگونگی نظارت بر فرآیند ایجاد تشکل، اعضای شورای راهبردی و شرایط و عوامل لازم برای پایداری تشکل با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی محدوده طرح.

3- برگزاری جلسات با کارشناسان کارفرما به منظور:

-ارایه گزارش، تبادل نظر و دریافت دیدگاه‌های کارفرما در رابطه با موارد مرتبط با بندهای 1 و2.

4- جمع‌بندی و ارایه نتایج مطالعات و پیشنهادها.

 

ت- مطالعات توانمند سازی بهره برداران و راه اندازی تشکل:

- بررسی وضعیت پذیرش تشکل میان بهره برداران.

- تعیین نیازهای آموزشی بهره برداران در ارتباط با تشکل.

- تهیه دستورالعمل چگونگی ارتباط با سازمان‌های ذیربط استان و ادارات شهرستان در راستای راه‌اندازی تشکل.

- برگزاری جلساتی توجیهی ویژه موسسان به منظور آشنایی با موضوعات سازمانی و اداری مرتبط با ایجاد تشکل.

- همکاری با هیات موسس در زمینه پیگیری امور اداری مرتبط با ثبت و راه اندازی تشکل.

 

 

میزان برآورد هزینه

تضمین مورد نیاز

محل تامین اعتبار

مدت زمان اجرا

اعتبار پیشنهاد

احتمال تمدید مهلت

خیر

محل اجرای پروژه

تضمین نظارت

محل بازگشایی

بازگشایی پاکات

بین المللی است

خیر

نام روزنامه

هزینه دریافت اوراق

مهلت ارسال اسناد

تاریخ انتشار در روزنامه

تاریخ آغاز

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ تمدید دریافت/ خرید

تاریخ تمدید مهلت ارسال اسناد

اعلام نتیجه

  تاریخ ثبت : 1394/12/20
 1526
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 25
 • بیشترین بازدید همزمان : 126
 • بازدید امروز : 3,229
 • بازدید دیروز : 4,211
 • کل بازدید : 1,254,288
 • آخرین به روزرسانی : 1399/12/05 17:08:37

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : البرز، کرج، مهرشهر، بلوار امام خمینی، رو به روی مصلی، خیابان بوستان، شرکت سهامی آب منطقه ای البرز
 • کدپستی : 3186717598
 • تلفن : 33342300-026
 • فاکس : 33340270-026
 • پست الکترونیکی :
 • پیامک :
 • تلفن گویا :