|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

ساماندهی و مدیریت فیزیکی و الکترونیکی پرونده های منابع آب

دنیای امروز دنیای اطلاعات و مدیریت بهینه آنها می‌باشد. با توجه به اینکه نتیجه فعالیتها و اقدامات انجام شده در هر سازمان به صورت اسناد و مدارک نگهداری می‌شوند و این سوابق با صرف وقت و هزینه‌های زیاد فراهم می‌آیند و همچنین حاوی اطلاعات و مستندات گرانبهایی هستند که در تعالی هدف یا اهداف سازمان نقش مهمی دارند و یکی از ابزار مهم مدیریت در تهیه برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های اداری محسوب می‌شوند، لذا لازم است روندی جهت نگهداری، تسهیل در دسترسی و استفاده از این اسناد و مدارک اتخاذ گردد. بدون تردید در هر سازمان نگهداری و بهره‌برداری از اسناد و مدارک بستگی به استقرار نظام صحیح آرشیو اسناد و به ویژه اجرای دقیق آن دارد. در این بین، وجود یک سیستم و برنامه منظم و مدون برای طبقه بندی، تنظیم و نگهداری و در نهایت استفاده از اسناد و مدارک موجب عدم تراکم پرونده‌ها، تسریع در مراحل انجام کار، جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها و در نتیجه عدم اختلال در گردش مکاتبات و اجرای صحیح وظایف مربوط به آن سازمان می‌گردد. از طرف دیگر افزایش مداوم حجم اسناد و مدارک در سازمانها که با رشد جمعیت، توسعه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی همراه است و منجر به تهیه سوابق اداری می‌گردد، ارتباط مستقیم داشته و بنابراین استفاده از روشهایی که با موازین علمی منطق باشد و بتواند تقلیل هزینه و سهولت مراجعه به آنها را فراهم سازد، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا شرکت آب منطقه ای البرز اقدام به برگزاری مناقصه ای با موضوع ساماندهی و مدیریت فیزیکی و الکترونیکی پرونده های منابع آب اقدام نمود. جهت انجام این پروژه نیاز به تهیه روش اجرایی می باشد که در ادامه گزارش پیشرفت پروژه مذکور آورده شده است. دنیای امروز دنیای اطلاعات و مدیریت بهینه آنها می‌باشد. با توجه به اینکه نتیجه فعالیتها و اقدامات انجام شده در هر سازمان به صورت اسناد و مدارک نگهداری می‌شوند و این سوابق با صرف وقت و هزینه‌های زیاد فراهم می‌آیند و همچنین حاوی اطلاعات و مستندات گرانبهایی هستند که در تعالی هدف یا اهداف سازمان نقش مهمی دارند و یکی از ابزار مهم مدیریت در تهیه برنامه‌ها و تصمیم‌گیری‌های اداری محسوب می‌شوند، لذا لازم است روندی جهت نگهداری، تسهیل در دسترسی و استفاده از این اسناد و مدارک اتخاذ گردد. بدون تردید در هر سازمان نگهداری و بهره‌برداری از اسناد و مدارک بستگی به استقرار نظام صحیح آرشیو اسناد و به ویژه اجرای دقیق آن دارد. در این بین، وجود یک سیستم و برنامه منظم و مدون برای طبقه بندی، تنظیم و نگهداری و در نهایت استفاده از اسناد و مدارک موجب عدم تراکم پرونده‌ها، تسریع در مراحل انجام کار، جلوگیری از دوباره‌کاری‌ها و در نتیجه عدم اختلال در گردش مکاتبات و اجرای صحیح وظایف مربوط به آن سازمان می‌گردد. از طرف دیگر افزایش مداوم حجم اسناد و مدارک در سازمانها که با رشد جمعیت، توسعه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی همراه است و منجر به تهیه سوابق اداری می‌گردد، ارتباط مستقیم داشته و بنابراین استفاده از روشهایی که با موازین علمی منطق باشد و بتواند تقلیل هزینه و سهولت مراجعه به آنها را فراهم سازد، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا شرکت آب منطقه ای البرز اقدام به برگزاری مناقصه ای با موضوع ساماندهی و مدیریت فیزیکی و الکترونیکی پرونده های منابع آب اقدام نمود. جهت انجام این پروژه نیاز به تهیه روش اجرایی می باشد که در ادامه گزارش پیشرفت پروژه مذکور آورده شده است.


  تاریخ شروع
  تاریخ پایان
  اعتبار کل پروژه
4,203,607,500 ریال
  پیشرفت پروژه ( 80%)
 

معرفی طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی:
وضعیت بحرانی منابع آب زیرزمینی در حال حاضر باعث تشدید افت سطح آب زیرزمینی و کسری حجم مخزن دشت‌ها شده به گونه‌ای که حدود 306 محدوده از 609 محدوده مطالعاتی کشور در وضعیت ممنوعیت توسعه بهره‌برداری قرار گرفته و سالیانه با حدود 6 میلیارد متر مکعب کسری مخزن مواجه شده است.
کاهش منابع آب زیرزمینی خصوصاً در دهه اخیر به طور مستمر ادامه داشته به طوری که در طول دوره آماری بیست سال اخیر 120 میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی مواجه بوده‌ایم.
تداوم این امر باعث تشدید افت مستمر سطح آب و هجوم آب شور به سمت آب‌های شیرین، ایجاد فرونشست زمین، ایجاد فروچاله و تراکم آبخوان‌ها و بالاخره میرایی آن‌ها خواهد شد و اگر با بسیج کلیه امکانات فنی و اعتباری در برطرف نمودن این معضل گامی اساسی برداشته نشود، در آینده‌ای نه چندان دور در تامین آب شرب جمعیتی بالغ بر 50 میلیون نفر نیز ناتوان خواهیم بود.
وزارت نیرو با توجه به تجربیات حاصل از عملکرد وظایف و تکالیف قانونی مندرج در قانون‌های برنامه‌ چهارم و پنجم توسعه کشور مبنی بر جبران 25 درصد از کسری حجم مخزن دشت‌های دارای بیلان منفی در هر دوره و علی‌رغم تحقق این هدف در طول برنامه‌های یاد شده، به منظور برون‌رفت از این وضعیت بحرانی نسبت به تنظیم و پیشنهاد طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور مشتمل بر پانزده پروژه‌ به شرح زیر به شورای عالی آب اقدام و خواستار افزایش عملکرد تعادل بین منابع و مصارف در آبخوان‌های کشور در سال 1394 و سال‌های برنامه ششم می‌باشد. در این طرح برای تثبیت سطح آب زیرزمینی در شرایط فعلی، جبران کل کسری حجم مخزن دشت‌های دارای بیلان منفی (به طور متوسط به میزان 4.6 میلیاردمتر مکعب در هر سال)، برای اجرا در سال 94 و سال‌های برنامه ششم توسعه برنامه‌ریزی شده است.
اهداف و چشم‌انداز این طرح و مجموعه پروژه‌های آن در پانزدهمین جلسه شورای عالی آب به تصویب رسیده و تامین اعتبارات مورد نیاز مورد تأکید تمام اعضای شورا بوده و تامین و تخصیص اعتبارات کافی برای اجرای آن‌ها ضروری است. در این راستا 15 پروژه تعریف شده است. متولی اجرای پروژه‌ها در استان‌های مختلف کشور شرکت‌های آب منطقه ای، سازمان‌های جهاد کشاورزی، ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سازمان زمین‌شناسی می‌باشند. ضمنا وزارت نیرو برای نظارت بر حسن اجرای این پروژه‌ها کشور را به سه منطقه عملیاتی تقسیم کرده و نظارت بر هر منطقه را به یک مشاور سپرده است.
 

 پروژه‌های 15 گانه طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی:
پروژه 1- حفر 5200 حلقه چاه پیزومتری (مشاهده ای) در دشت‌های کشور و تجهیز آن‌ها
پروژه 2- نصب 20900 مورد تجهیزات اندازه‌گیری منابع آب بر روی پیزومترها و چاه‌های اکتشافی
پروژه 3- تهیه بیلان و بانک اطلاعاتی برای 609 محدوده‌ مطالعاتی کشور به صورت برخط (on line)
پروژه 4- پهنه‌بندی و بررسی مخاطرات ناشی از فرونشست زمین در 609 محدوده مطالعاتی (سازمان زمین‌شناسی)
پروژه5- ایجاد و استقرار 1200 بازار محلی آب در کشور
پروژه6- ایجاد 1200 مورد تشکل‌های آب‌بران و انجام حمایت‌های مالی و فنی از آن‌ها
پروژه7- به روز نمودن سند ملی آب در 609 محدوده مطالعاتی کشور (وزارت جهاد کشاورزی)
پروژه8- خرید چاه‌های کم بازده کشاورزی برای تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی
پروژه9- ساماندهی شرکت‌های حفار و نصب دستگاه رهیاب(GPS) بر روی دستگاه‌های حفاری
پروژه10- جایگزینی پساب با چاه‌های کشاورزی در دشت‌های ممنوعه
پروژه11- تقویت و استقرار گروه‌های گشت و بازرسی در سراسر کشور
پروژه 12- تهیه و نصب کنتور حجمی و هوشمند آب و برق، اطلاع‌رسانی و ایجاد سامانه پایش و کنترل برداشت از چاه‌ها
پروژه13- کنترل،‌ نظارت و مسلوب‌المنفعه نمودن چاه‌های فاقد پروانه مضر به مصالح عمومی
پروژه14- اجرای 400 پروژه تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در دشت‌های ممنوعه
پروژه 15- مطالعه و اجرای پروژه‌های آبخیزداری (وزارت جهاد کشاورزی)

موضوع پروژه : ساماندهی و مدیریت فیزیکی و الکترونیکی پرونده های منابع آب
کارفرما : شرکت آب منطقه ای البرز
مشاور/ نظارت کارفرما : شرکت مهندسین مشاور آب گستران میهن
پیمانکار : شرکت فراعمران نگار
تاریخ ابلاغ قرارداد : 1397/11/24
تاریخ شروع به کار : 1397/12/1
مدت اولیه قرارداد : 6 ماه
مبلغ اولیه پیمان : 4/203/607/500 ریال
تاریخ اتمام کار : 1399/12/30
  تاریخ ثبت : 1399/09/24
 455
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 25
 • بیشترین بازدید همزمان : 126
 • بازدید امروز : 154
 • بازدید دیروز : 3,304
 • کل بازدید : 2,260,275
 • آخرین به روزرسانی : 1400/05/12 10:28:18
 • شناسه IP شما : 3.236.68.118

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : البرز، کرج، مهرشهر، بلوار امام خمینی، رو به روی مصلی، خیابان بوستان، شرکت سهامی آب منطقه ای البرز
 • کدپستی : 3186717598
 • تلفن : 33342300-026
 • فاکس : 33340270-026
 • پست الکترونیکی :
 • پیامک :
 • تلفن گویا :