شنبه, 8 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
فراخوان
کرونا

- معاونت طرح و توسعه

 1. بکارگیری و هدایت کلیه عوامل درون­سازمانی و برون­سازمانی در مطالعه و اجرای طرح­های توسعه منابع آب به منظور دسترسی به اهداف و برنامه­ها در چارچوب سیاست­ها و اولویت­های تعیین شده
 2. برنامه­ریزی و اجرای طرح­های توسعه منابع آب با هماهنگی واحدهای ذیربط و نظارت بر کلیه مراحل مطالعه و اجرا
 3. اجرای طرح­های عمرانی و قراردادهای در شدت اجرا و کنترل پیشرفت عملیات با توجه به برنامه­های از پیش تعیین شده
 4. برنامه­ریزی و هماهنگی و تعیین مشخصات و سیمای طرح­ها و ارزیابی زمینه­های جلب مشارکت تشکل­های مردمی در احداث طرح­های عمرانی و سرمایه­گذاری­ها
 5. انجام مطالعات و بررسی­های زیست محیطی، اجتماعی و تدوین نظام­های بهره­برداری و مستندسازی طرح­های عمرانی در کلیه مراحل مطالعه و اجرای طرح
 6. ارائه خدمات مشورتی و پشتیبانی­های تخصصی به مجریان طرح­ها با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی در ارتباط با فعایت­های محوله
 7. اعلام برنامه­های مطالعاتی و اجرایی و مشخصات فنی و انجام عملیات مورد نظر طرح­های عمرانی به معاون برنامه­ریزی شرکت
 8. نظارت بر مبادله موافقت­نامه­های عمرانی و پیگیری موافقت­مامه­های عمرانی و تخصیص بودجه و انجام هماهنگی­های لازم
 9. همکاری با مدیریت برنامه­ریزی و بررسی­های اقتصادی در تهیه و تنظیم برنامه­های کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت و
  پیش­بینی برنامه­های زمانی مطالعات و عملیات اجرایی طرح­های عمرانی
 10.  بررسی، پیشنهاد و اتخاذ روش­های مناسب در انتخاب مشاورین و پیمانکاران واجد شرایط، تعیین صلاحیت و انتخاب مجری، تهیه شرح خدمات، بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت­های موقت و قطعی، امور اعتباری، تشکیل کمیته­های تخصصی، در مراحل مطالعه و اجرا و مراحل مختلف طرح با رعایت قوانین، مقررات، آئین­نامه­ها و بخشنامه­های موضوعه
 11.  برنامه­ ریزی و هماهنگی با معاونت بهره­برداری در طول دوره تضمین و تحویل موقت و انجام هماهنگی­های لازم به منظور بهره­برداری بهینه از طرح­های عمرانی
 12.  تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی ادواری و سایر گزارشات مدیریتی از وضعیت طرح­های عمرانی و ارائه پیشنهادات ضرورری به مقام مافوق
 13.  هماهنگی و نظارت در استقرار بانک اطلاعاتی طرح­های عمرانی به منظور دسترسی سریع به آمار و اطلاعات و تهیه گزارشات تلفیقی و مدیریتی
 14.  هدایت و راهبری انجام تحقیقات لازم در زمینه منابع آب و تأسیسات آبی و برق­آبی و به کار بردن دستاوردهای علمی و پژوهشی حاصله و روش­های جدید علمی و فنی در صنعت آب
 15.  برنامه­ریزی تحقیقاتی و همکاری­های تخصصی با پژوهشگران و مؤسسات پژوهشی به منظور توسعه علمی، فنی و اقتصادی در امور مربوط به اهداف و وظایف شرکت
 16.  برنامه­ریزی و هدایت انجام مطالعات و اجرای سیستم­های دفاع غیرعامل برای طرح­های توسعه منابع آب
 17.  نظارت بر تهیه و اجرای طرح­های مهندسی رودخانه، ساماندهی سواحل دریاها و دریاچه­ها و تغذیه مصنوعی
 18.  بررسی و پیشنهاد روش­های جدید نظام فنی و اجرایی صنعت آب
 19.  برنامه­ریزی و هدایت انجام مطالعات میراث فرهنگی
 20.  تشکیل کمیته فنی شرکت و بررسی طرح­های مطالعاتی با اخذ مجوز از مقام­های مربوطه
 21.  کنترل و نظارت بر واحدهای زیرمجموعه در تمام مراحل مطالعه و ارجای طرح­های توسعه منابع آب و مهندسی رودخانه و سواحل
 22.  بررسی روش­های انجام کار و پیشنهاد روش­های مناسب­تر بر اساس قانون افزایش بهره­وری در تمام فعالیت­های ذیربط اعم از نیروی انسانی و نوع اجرای کار پیمانی و مشاوره­ای
 23.  برنامه­ریزی و نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیته­های تخصصی و ویژه طرح­های توسعه منابع آب
 24.  ایجاد بانک اطلاعاتی و مکانیزه نمودن کلیه طرح­های عمرانی اعم از مطالعاتی و اجرایی
 25.  برنامه­ریزی و بهبود ساختار و توزیع نیروی انسانی دفاتر و گروه­های تحت­نظر
 26.  تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی ادواری از وضعیت طرح­های عمرانی ملی و استانی در دست اجرا و ارائه پیشنهادات اصلاحی جهت افزایش کارایی
 27.  ایجاد ارتباط با مراجع برون­سازمانی و شرکت در جلسات و کمیته­های مربوطه در حدود اختیارات تفویض شده
 28.  ارزیابی عملکرد دفاتر و گروه­های تحت پوشش و جمع­آوری اطلاعات مربوط به مغایرت­ها و انحرافات احتمالی از برنامه­های تعیین شده و انجام اقدامات لازم جهت رفع مشکلات و نارسایی­ها
 29.  ارزیابی مشاورین و پیمانکاران و ارائه نتایج  به مدیریت واحد قراردادها
 30.  نگهداری مدارک و مستندات مهم شرکت در قالب واحد آرشیو فنی
 31.  احصاء، بازنگری و اصلاح فرآیندهای انجام کار به طور مستمر

1-3- مدیریت طرح­های توسعه منابع آبی

 1.  برنامه­ریزی و اجرای انجام کلیه عملیات مدیریت پروژه­های در دست اجرا و اعمال نظارت­های لازم
 2.  همکاری و هماهنگی مستمر با واحدهای بهره­برداری در طول دوره تضمین و تحویل موقت پروژه­ها
 3.  هماهنگی جهت تحویل موقت و قطعی پروژه­های حوزه طرح و توسعه و تأیید طرح­ها
 4.  همکاری در انجام امور انتخاب مشاورین و پیمانکاران، تهیه شرح خدمات، بررسی و رسیدگی و تصویب صورت وضعیت­ها، تعیین صلاحیت و انتخاب مجری، کنترل و برآورد هزینه­ها و سایر موارد با رعایت قوانین و مقررات
 5.  همکاری در انجام مطالعات و بررسی­های "مهندسی ارزش" در خصوص پروژه­ها
 6.  برنامه­ریزی و اجرای مصوبات کمیته­های تخصصی و ویژه پروژه­ها در حوزه طرح و توسعه و اعمال نظارت­های لازم
 7.  همکاری و هماهنگی به منظور ایجاد ارتباط بین عوامل و واحدهای درون­سازمانی و برون­سازمانی در مطالعه و اجرای پروژه­ها
 8.  اجرای عملیات پروژهها و انجام امور تنظیم موافقت­نامه­ها و امور بودجه بر اساس مطالعات انجام شده
 9.  تهیه و تدوین گزارشات تحلیل از وضعیت پروژه­های در دست اجرا و ارائه پیشنهادات اصلاحی
 10. همکاری در جهت ساده­سازی و بهینه نمودن پروژه­های مطالعاتی و اجرایی به منظور کاهش زمان­بندی و هزینه­ها با رعایت استاداردها و حفظ اهداف اصلی طرح
 11. همکاری و هماهنگی در ایجاد و به کارگیری بانک اطلاعات و مکانیزه نمودن سیستم­های مربوطه و به­روز نگهداشتن آن
 12. همکاری و هماهنگی مستمر با کمیته تحقیقات شرکت و پیگیری اجرای مصوبات آن
 13. همکاری در کنترل فنی، نظارت و هدایت پروژه­های تحقیقاتی شرکت
 14. برنامه­ریزی و هدایت فعالیت­های مربوط به نشر، ترویج، اطلاع­رسانی و کاربرد عملی نتایج و دستاوردهای پژوهشی شرکت
 15. تهیه و اجرای طرح­های مهندسی رودخانه­ها، دریاچه­ها و تغذیه مصنوعی
 16. تأمین هزینه­های داخلی و بررسی و پیشنهاد استفاده از تسهیلات خارجی
 17. ساماندهی و نظارت بر اعمال نظرات کمیته فنی ذیصلاح در تصویب طرح­ها و اقدام لازم جهت تصویب مراحل مختلف مطالعاتی طرح­ها
 18. ارتباط و تعامل با واحد مشارکت­های مردمی در راستای جلب سرمایه­گذاری مردمی
 19. احصاء، بازنگری و اصلاح فرآیندهای انجام کار به طور مستمر

2-3- مدیریت فنی آب

 1. بررسی فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و اظهارنظر در مورد گزارشات نهایی مراحل مختلف مطالعات کلیه طرح­های توسعه منابع آب (طرح­های زودبازده و غیر زودبازده) به منظور تصویب و انتخاب گزینه برتر
 2. تشکیل کمیته فنی بررسی و تصویب طرح­های مطالعاتی با بکارگیری کارشناسان ذیصلاح و مورد تأیید واحد فنی شرکت مدیریت منابع آب ایران
 3. انجام کارهای مربوط به کمیته تخصصی ویژه موضوع آیین­نامه بررسی و تصویب طرح­های مطالعاتی و ارائه خدمات لازم و انجام هماهنگی­های مربوط به منظور بررسی فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گزارشات سیمای مطالعات طرح­های توسعه منابع آب هدف تصویب و انتخاب گزینه برتر
 4. پیگیری و دریافت مصوبات مربوط به طرح­های توسعه منابع آب شامل طرح­های کوچک و زودبازده که طبق بخشنامه تصویب آنها در اختیار شرکت می­باشد و ارسال مراتب تصویب به شرکت مدیریت منابع آب ایران برای تأیید نهایی مطابق با آئین­نامه بررسی و تصویب طرح­ها
 5. انجام بازدید فنی از طرح­ها و تشکیل پانل­های تخصصی لازم
 6. ارائه پیشنهاد در زمینه تدوین استادپنداردهای مهندسی آب
 7. اظهارنظر در زمینه ارزیابی صلاحیت کاری مهندسین مشاور و پیمانکاران طرح­های توسعه منابع آب
 8. بررسی قراردادهای خدمات مهندسی طرح­های توسعه منابع آب شامل موافقت­نامه، شرایط عمومی قرارداد و ...
 9. جمع­آوری کلیه دستورالعمل­ها، روش­ها، مقررات و بخشنامه­ها و مصوبات در رابطه با مشاورین و پیمانکاران
 10.  همکاری با حوزه ستادی در انجام و تکمیل مطالعات جامع آب کشور
 11.  اعمال مفاهیم مدیریت بهم پیوسته حوضه­های آبریز در وظایف محوله
 12.  ارائه خدمات فنی به دفاتر تخصصی شرکت
 13.  شرکت در بازدید و جلسات کمیته آبگیری از طرح­های توسعه منابع آب
 14.  بازنگری و بررسی مجدد طرح­هایی که در کمیسیون تخصیص آب با تغییر برنامه­ریزی منابع آب مواجه می­گردند
 15.  کنترل بر تکمیل نواقص طرح­هایی که با اعمال شرط­های فنی و به صورت مصوب مشروط وارد مرحله بعد می­گردد
 16.  کنترل و بررسی مطالعات مهندسی ارزش طرح­های اجرایی
 17.  شرکت در جلسات تخصیص آب طرح­های توسعه منابع آب
 18.  اصلاح و بازنگری آئین­نامه بررسی و تصویب طرح­ها و فرمت سیمای طرح و فهرستگان ابلاغی توسط وزارت نیرو یا شرکت مدیریت منابع آب ایران
 19.  پیگیری مدارک درخواستی معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری جهت اخذ ماده 215 مرتبط با این مدیریت
 20.  بررسی و تأیید اولویت­های مطالعات استان­ها
 21.  رتبه­بندی مشاورین از حیث توان فنی
 22.  فراهم آوردن بسترهای لازم برای راهبری مطالعات طرح­های توسعه منابع آب
 23.  ایجاد بانک اطلاعاتی از آخرین وضعیت مطالعات طرح­ها و روند بررسی­های صورت گرفته
 24.  شرکت در جلسات شورای تصویب طرح­ها به عنوان نماینده معاونت طرح و توسعه
 25.  شرکت در جلسات مجمع
 26.  بررسی و تصویب مطالعات علاج­بخشی طرح­های توسعه منابع آب
 27.  اظهارنظر در خصوص پیشنهاد یا سفارش پروژه­های گروه تحقیقات کاربردی
 28.  ارائه گزارشات مدیریتی به واحد فنی شرکت مدیریت منابع آب ایران

3-3- مدیریت مشارکت­های مردمی و طرح­های زودبازده

 1. شناسایی و پیگیری تهیه مشخصات طرح­های قابل اجرای مشمول مشارکت مردمی و ارائه به بانک و کمیته مشترک مرکز
 2. همکاری در تهیه سیمای طرح و ارسال به بانک­های ذیربط با هماهنگی مجریان طرح و مهندسین مشاور و مسئولین ذیربط و انجام پیگیری­های لازم تا تصویب نهایی طرح
 3. نظارت و اعلام نظر در مورد نحوه بررسی و ارزیابی اولیه زمینه­های سرمایه­گذاری و مشارکت مردمی در طرح­های استانی و ملی و انعقاد قرارداد بانکی با ذینفعان
 4. برنامه­ریزی و نظارت بر انجام امور تشکیل و تکمیل پرونده­های بانکی طرح­ها و تکمیل مدارک مورد نیاز بانک عامل
 5. هماهنگی و پیگیری لازم در تشکیل تشکل­های مردمی (تعاونی­های آب­بران) همکاری لازم با اداره کل تعاون و سازمان جهاد کشاورزی استان در این خصوص
 6. همکاری و هماهنگی با واحدهای درون­سازمانی و برون­سازمانی به منظور اجرای سیاست­ها و مصوبات در خصوص جلب مشارکت ذینفعان در اجرای طرح­ها و استفاده از تسهیلات بانکی
 7. استفاده از خدمات مشاورین در بررسی­های اجتماعی و فرهنگی جهت ایجاد تمایل برای سرمایه­گذاری و معرفی مناطقی مستعد و نظارت بر روند مطالعات اجتماعی طرح­ها
 8. ترغیب و تشویق اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مشارکت در سرمایه­گذاری و ساتفاده از تسهیلات قانونی
 9. نظارت بر پیشرفت عملیات طرح­های سرمایه­گذاری شده و انجام هماهنگی­های لازم و تهیه گزارشات مدیریتی
 10.  برنامه­ریزی و نظارت بر بازپرداخت اقساط طرح­های به بهره­برداری رسیده مشارکت مردمی
 11.  برنامه­ریزی و نظارت بر کلیه مراحل طرح­های زودبازده با هماهنگی واحدهای ذیربط
 12.  برنامه­ریزی و نظارت بر حسن اجرای کلیه عملیات طرح­های زودبازده و قراردادهای در دست انجام
 13.  کنترل پیشرفت عملیات با توجه به برنامه­های از پیش تعیین شده
 14.  برنامه­ریزی و هماهنگی و نظارت بر تعیین مشخصات و سیمای طرح­ها و ارزیابی و همکاری با واحد سازمانی ذیربط در زمینه­های جلب مشارکت تشکل­های مردمی در سرمایه­گذاری­ها
 15.  مستندسازی طرح­های زودبازده در کلیه مراحل اجرای طرح
 16.  اعلام برنامه­های اجرایی و مشخصات فنی و احجام عملیات مورد نظر طرح­های زودبازده به معاونت طرح و توسعه شرکت
 17.  تهیه و تنظیم موافقت­نامه­های طرح­های زودبازده و پیگیری موافقت­نامه­های عمرانی و تخصیص بودجه و انجام هماهنگی­های لازم
 18.  همکاری با مدیریت برنامه­ریزی آب و بررسی­های اقتصادی در تهیه و تنظیم برنامه­های بلندمدت، میان­مدت و کوتاه­مدت و پیش­بینی برنامه­های زمانی عملیات اجرایی طرح­های زودبازده
 19.  تهیه و تدوین گزارشات تحلیلی ادواری و سایر گزارشات مدیریتی از وضعیت طرح­های زودبازده و ارائه پیشنهادات ضروری به مقام مافوق
 20.  هماهنگی و نظارت در استقرار بانک اطلاعاتی طرح­های زودبازده به منظور دسترسی سریع به آمار و اطلاعات و تهیه گزارشات تلفیقی و مدیریتی
 21.  نظارت بر تهیه و اجرای طرح­های مهندسی رودخانه، ساماندهی سواحل دریاها و دریاچه­های تغذیه مصنوعی
 22.  بررسی و پیشنهاد روش­های جدید نظام فنی و اجرایی صنعت آب
 23.  بررسی روش­های انجام کار و پیشنهاد روش­های مناسب­تر بر اساس قانون افزایش بهره­وری در تمام فعالیت­های ذیربط اعم از نیروی انسانی و نوع اجرای کار پیمانی و مشاوره­ای