جمعه, 7 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
فراخوان
کرونا

ردیف قوانین و مقررات
1 آیین نامه تضمین معاملات دولتی
2 بازار برق -قوانین بالاسری
3 چشم انداز 20 ساله
4 دستور العمل اجرایی ماده 62
5 دستورالعمل ماده 215
6 دستور العمل نحوه صدور  مجوز بسته بندی آب
7 راهنمایی پذیرش سرمایه گذار
8 ضوابط اجرایی بودجه 93
9 فلوچارت سرمایه گذاری
10 فلوچارت سرمایه گذاری  به روش بیع متقابل
11 فلوچارت سرمایه گذاری در نیرو گاهها
12 قانون اجرای سیاست های اصل 44
13 قانون الحاق موادی به قانون مقررات مالی دولتی
14 قانون الحاق(جدید)
15 قانون برنامه 5 ساله پنجم
16 قانون برنامه و بودجه
17 قانون بودجه 92
18 قانون بودجه 94
19 قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب
20 قانون مدیریت خدمات کشوری
21 قرارداد همسان  خرید  پساب
22 نشریه شماره 469 سرمایه گذاری
23 اصل 44 قانون اساسی
24 اهم تبصره های قانون بودجه 93
25 آیین نامه اجرایی بند ج
26 آیین نامه اجرایی قانون تشویق سرمایه گذاری
27 قانون توزیع عادلانه آب
28 مواد 91 و 92و 93  قانون مدیریت خدمات کشوری
29 تصویب نامه حقوق شهرونددی در نظام اداری
30 منشور حقوق شهروندی