جمعه, 7 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
فراخوان
کرونا

سایت‌های داخلی مرتبط:

http://www.moe.gov.ir وزارت نیرو

http://gis.tavanir.org.ir سیستم اطلاعات مکانی شرکت توانیر

http://geomatics.kntu.ac.ir دانشکدة مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

http://www.ncc.org.ir/ سازمان نقشه برداری کشور

http://www.isa.ir سازمان فضایی ایران

http://mod.ir وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

http://sdi.tehran.ir پرتال نظام اطلاعات مکانی شهرداری تهران

http://www.issge.ir انجمن علمی مهندسی نقشه‌برداری و ژئوماتیک ایران

http://www.geomatic.ir انجمن علوم ژئوماتیک ایران

سایت‌های خارجی مرتبط:

http://www.esri.com

http://www.gsdi.org

http://www.itc.nl

http://www.hexagongeospatial.com

http://www.gisportal.com

http://geography.about.com

http://www.gisportal.com

http://www.isprs.org

http://www.nrcan.gc.ca/home

http://www.geoplan.ufl.edu

http://www.uu.nl/EN/Pages/default.aspx

http://www.bentley.com

http://www.intergraph.com

http://www.kingston.ac.uk