سه‌شنبه, 11 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
فراخوان
کرونا

عنوان  دریافت
قالب قرارداد نظارت بر پروژه تحقیقاتی دانلود
قالب تهیه گزارش نهایی طرح های پژوهشی به همراه تفسیر مستندات لازم دانلود
قالب تهیه بروشور طرح های پژوهشی دانلود
 فرم پیشنهاد (پروپوزال) طرح‌ های پژوهشی دانلود
فرم تدوین و سفارش عناوین طرح های پژوهشی  (RFP) دانلود
فرم صورت وضعیت  قرارداد پژوهشی دانلود
فرم قرارداد پژوهشی دانلود
فرم داوری و امتیاز دهی پروپوزال پروژه های پژوهشی دانلود
فرم نظرخواهی ناظر و مشاور طرح پژوهشی دانلود
فرم تفاهم نامه تعریف پروژه پژوهشی (مخصوص گروه ها و دفاتر داخلی شرکت) دانلود
قالب تدوین تفاهم نامه همکاری فنی، تخصصی و پژوهشی با دانشگاه ها/مراکز پژوهشی/انجمن های علمی دانلود
فرم کاربردی‌سازی نتایج پروژه های تحقیقاتی  دانلود
نمونه نامه های مورد نیاز برای امور پژوهشی  دانلود
فرم ارائه پیشنهاد پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت سربازی دانلود
قالب تدوین گزارش میانی و نهایی پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت سربازی دانلود