جمعه, 7 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
فراخوان
کرونا

  1. کمیته مدیریت بحران  و پدافند غیرعامل

وفق نظام نامه مصوب اعضای کمیته اجرایی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت آب منطقه‌ای البرز به شرح جدول ذیل می باشد:

 

ردیف

اعضاء کمیته

مسئولیت

1

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل

رئیس کمیته

2

معاون حفاظت و بهره برداری

عضو

3

مدیر دفتر مطالعات پایه منابع آب

عضو

4

معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت

عضو

5

معاون طرح و توسعه 

عضو

6

معاون مالی و پشتیبانی

عضو

7

مدیر دفتر امور قراردادها

عضو

8

مدیر دفتر حراست

عضو

9

مدیر دفتر روابط عمومی

عضو

10

فرمانده پایگاه مقاومت بسیج

عضو

11

مدیر دفتر محیط زیست و کیفیت منابع آب

عضو

12

رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

دبیر کمیته

 

تبصره: در صورت ضرورت متناسب با موضوع دستور کار جلسات و بنا به پیشنهاد اعضا و موافقت رئیس کمیته از سایر اعضا نیز دعوت بعمل خواهد آمد.