پنجشنبه, 6 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
فراخوان
کرونا

اهداف و وظایف حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه ای البرز وفق نظام نامه مصوب به شرح ذیل می باشد:

 

الف)اهداف

-پیشگیری و کاهش صدمات و خسارت مالی و جانی در حوادث غیر مترقبه و تهدیدات خارجی

-افزایش پایداری تاسیسات و شریانهای حیاتی

-برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های ایمن‌سازی تاسیسات حساس تحت تولیت شرکت

-کسب آمادگی‌های لازم در ابعاد سازماندهی و تامین و تجهیز منابع و پرسنل

-برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

-بازسازی و توانمند‌سازی مناطق بحران‌زده

ب)وظایف

-پیگیری و نظارت بر اجرای دستورالعملها و بخشنامه های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ابلاغی توسط ستاد

-برنامه ریزی برای ایجاد و استقرار ساختار سازمانی شرایط بحرانی در شرکت

-راهبری تهیه و تدوین برنامه های عملیاتی سالیانه و پنج ساله مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت بر اساس سیاست و خط مشی های ابلاغ شده از سوی شرکت مادر تخصصی و نظارت بر حسن اجرای آنها

-راهبری تهیه و تدوین گزارشات دوره ای عملکرد ، نحوه تخصیص بودجه و وضعیت طرح های مطالعاتی و اجرایی

-برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر جمع آوری آمار و اطلاعات مدیریت بحران و پدافند غیرعامل،HSE و ایجاد و توسعه بانک اطلاعاتی

-برنامه ریزی و نظارت بر شناسایی و طبقه بندی تاسیسات و فرآیندهای حیاتی ، حساس ، مهم و آسیب پذیر شرکت

-برنامه ریزی انجام برنامه های مطالعاتی و اجرایی پدافندغیرعامل و مدیریت بحران در تاسیسات شرکت

-شناسایی تهدیدات و مخاطرات فرا روی تاسیسات و فعالیتهای شرکت و  نظارت بر اجرای برنامه های مقابله با آنها

-برنامه ریزی جهت تهیه دستورالعملها ، فرآیندها ، روش های اجرایی ، فرمها و چک لیستهای مورد نیاز حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE شرکت

 -نیازسنجی و پیگیری تخصیص به موقع اعتبارات مورد نیاز برنامه های مدیریت بحران (شامل زلزله ، سیل ، خشکسالی ، مقاوم سازی و ...) و پدافندغیرعامل شرکت

- برنامه ریزی و نظارت بر امر خرید لوازم و تجهیزات لازم برای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و HSE شرکت

 ب-رنامه ریزی و هماهنگی برنامه های آموزشی عمومی و تخصصی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل،HSE و شناسایی اساتید مجرب و اخذ تائیدیه آنها

 برنامه ریزی و نظارت بر تهیه سناریوی مانورها و رزمایشهای تمرینی و اجرای آنها

 -شرکت در جلسات کارگروههای تخصصی مرتبط شورای هماهنگی مدیریت بحران وشورای پدافند غیر عامل استان و انجام تعاملات لازم

- برنامه ریزی و نظارت بر سازماندهی و تجهیز منابع انسانی برای شرایط اضطراری از طریق تشکیل گروههای عملیاتی و کاری مختلف

- تشکیل کارگروهها و قرارگاههای تخصصی ذیل کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت و پیگیری مصوبات آنها

- برنامه ریزی انجام بازدید ها و پایشهای کنترلی حوزه عمل شرکت ( طرحها ، امور و ادارات ، خطوط آبرسانی و ...)

- هماهنگی با دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مادرتخصصی جهت انجام کلیه تعاملات برون سازمانی با ارگان های بالادستی

- برنامه ریزی و برگزاری جلسات کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت و پیگیری حسن اجرای مصوبات

- انجام سایر وظایف محوله در محدوده وظایف حوزه