شنبه, 8 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
فراخوان
کرونا


تاثیر گروه های گشت و بازرسی

بر اساس طرح احیا و تعادل بخشی ، از جمله اهداف تشکیل گروه های گشت و بازرسی مراقبت و پیشگیری از جرایم و تخلفات آبی در دشتهای استان می باشد. در حال حاضر بالغ بر 20 گروه گشت و بازرسی توسط شرکت آب منطقه ای البرز راه اندازی شده است.میزان موفقیت این گروه ها در پیشگیری و برخورد با تخلفات و جرایم آبی و پیشنهادات شما در این زمینه موضوع بحث ما در اینجاست.لطفا نظرات،پیشنهادات و تجارب خود را در این زمینه مورد بحث قرار دهید

مخاطرات ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها

از جمله مخاطرات ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها مسائلی مانند آلودگی منابع آب شرب و همچنین خطر سیلاب و تخریب می باشد .برای پیشگیری از این مشکلات چه باید کرد؟

طرح سازگاری با کم آب

طرح سازگاری با کم آبی البرز با همت شرکت آب منطقه ای و سایر دستگاه های مرتبط استانی در حال نهایی شدن است.از نظر شما تمرکز این طرح باید بر کدام بخش های مصرف آب در استان باشد؟استدلال شما در این زمینه چیست؟

تکریم ارباب رجوع

تکریم ارباب رجوع یکی از شاخصه های سازمانهای پاسخگو و کارآمد است.نظر شما در این مورد و همچنین وضعیت تکریم ارباب رجوع در شرکت آب منطقه ای البرز چیست؟

حکمرانی آب و مشارکت ذینفعان

همان گونه که می دانید حکمرانی آب در بهبود مدیریت منابع آب نقش غیر قابل انکاری دارد و یکی از عناصر اصلی حکمرانی آب مشارکت ذینفعان در فرایند سیاستگذاری آب و اجرای سیاستها ی مذکور می باشد بنظر شما برای بهبود وضعیت حکمرانی آب و تشویق ذینفعان به مشارکت در موضوع مدیریت آب و مسئولیت پذیری بیشتردر استان البرز چه باید کرد؟