پنجشنبه, 6 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
فراخوان
کرونا

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
انجام عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب وتوقیف دستگاه های حفاری غیر مجاز استان البرز مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1204

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:1204

تقویت وتشکیل گروه های گشت وبازرسی بخش خصوصی استان البرز مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 1046

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:1046

(( خدمات تأمین سرویس رفاهی تغذیه کارکنان شرکت آب منطقه البرز مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 978

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:978

انجام عملیات انسداد چاههای غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت منابع آب در محدوده اداره آب کرج – شهرستان اشتهارد مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 874

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:874

راه‌اندازی نخستین سازمان مردم‌نهاد (سمن) بهره‌برداران منابع آب زیرزمینی در شهرستان اشتهارد امور قراردادها 1179

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:1179

پایش مستمر شبکه سنجش منابع آب سطحی و زیرزمینی در سطح استان البرز جهت دستیابی بهنگام به اطلاعات پایه منابع آب مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 5279

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:5279

نشانه گذاری ( رُپر گذاری) حد و بستر رودخانه ها شاهرود طالقان امور قراردادها 3623

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:3623

(( خدمات مالی شرکت آب منطقه ای البرز )) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 825

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:825

(( خدمات عمومی نگهبانی ودفتری شرکت آب منطقه ای البرز مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 859

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:859

انجام خدمات مشاورکارفرمادرطرح سرمایه گذاری (تامین مالی ، طراحی ،ساخت، تدارکات ، بهره برداری و انتقال به سرمایه پذیر ) جهت انتقال پساب تصفیه خانه کرج به اشتهارد مناقصه دو مرحله‌ای امور قراردادها 1109

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/20

بازدید:1109

عملیات پاک سازی ولایروبی رودخانه کرج و طالقان و ایمن سازی رودخانه کرج مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1018

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/26

بازدید:1018