شنبه, 8 آذر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
فراخوان
کرونا

دفتر مهندسی رودخانه
لایروبی ها و ساماندهی رودخانه های استان را در جلوگیری از سیلاب به چه میزان موثر می دانید


دفتر بازرسی
عملکرد دفتر بازرسی شرکت در خصوص رسیدگی به شکایات و انتقادات و گزارشات مردمی از تخلفات را چگونه ارزیابی می نمایید


کمیسیون رسیدگی به پروانه های آبهای زیر زمینی
در صورت استفاده از خدمات کمیسیون رسیدگی به پروانه های آبهای زیر زمینی میزان رضایت خود را در خصوص نسرعت رسیدگی این کمیسون به درخواستها و مشکل


میز خدمت
نحوه برخورد کارکنان میز خدمت با ارباب رجوع و پاسخگویی آنان را چگونه ارزیابی می نمایید؟


سهولت ارتباط
شما مجاری ارتباطی با شرکت آب منطقه ای البرز را چگونه ارزیابی می نمایید؟


کیفیت نیروی انسانی-معاونت حفاظت و بهره برداری
کارشناسانی که با آنان سروکار داشته اند تا چه میزان تخصص و دانش و تجربه مورد نیاز برای تصدی پست مربوطه را دارا بوده اند؟


معاونت حفاظت و بهره برداری
روند رسیدگی به درخواستهای صدور مجوز توسط معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای البرز را چگونه ارزیابی می کنید؟


سرعت رسیدگی به گزارشات و شکایات مردمی
شرکت آب منطقه ای البرز در خصوص سرعت رسیدگی به گزارشات و شکایات مردمی را چگونه ارزیابی می کنید؟


روابط عمومی و اطلاع رسانی
نحوه اطلاع رسانی های شرکت آب منطقه ای البرز را چگونه ارزیابی می نمایید


معاونت حفاظت و بهره برداری
نحوه ارایه خدمات و پاسخگویی معاونت حفاظت و بهره برداری را چگونه ارزیابی می نمایید؟


رضایت از خدمات شرکت آب منطقه ای البرز
با توجه به اهمیت و لزوم ارایه خدمات مناسب و شایسته و رضایت ارباب رجوع، اگرشما تا بحال بعنوان ارباب رجوع از هر یک از خدمات شرکت آب منطقه ای الب


ارزیابی عملکرد اطلاع رسانی
عملکرد شرکت آب منطقه ای البرز را در آگاه سازی عمومی در خصوص بحران آب و لزوم اصلاح الگوی مصرف آب را چگونه ارزیابی می نمایید؟


ارزيابي سايت
سايت را چگونه ارزيابي ميكنيد؟