یکشنبه, 15 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
جهش تولید
کرونا
پویش
سد کرج
اندیشه
حدیث

 

نام واحد

دفترحقوقی

مدیر مربوطه

آقای احمد معماری

اهم وظایف و فعالیت ها:

1-      برنامه ریزی برای انجام امور مربوط به طرح و تعقیب دعاوی شرکت علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی مطروحه در کلیه مراحل قضایی .

2-      تحلیل و ارزیابی عملکرد قوانین جاری آب و بررسی تطبیقی قوانین جاری با حقوق عرفی مربوط به حقابه داران و بهره برداری کنندگان از منابع آبی و ارائه پیشنهادات اصلاحی .

3-      شرکت در جلسات رسیدگی دادگاه ها و هییئتهای تشخیص.

4-       شرکت در جلسات مناقصه و مزایده و تطبیق پیشنهادات واصله از سوی افراد حقیقی و حقوقی با مفررات قانونی .

5-      تهیه و تدوین برنامه عملیاتی برای دفتر حقوقی .

6-      بررسی واعلام نظر حقوقی مرتبط با قراردادهای مورد انعقاد شرکت با اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد با شرکت.

7-      توسعه واستقرار سیستم بانک اطلاعاتی با هدف مستند سازی مجموعه فعالیتهای دفتر حقوقی .

8-      برنامه ریزی و هماهنگی جهت تشکیل جلسات با دفتر حقوقی وزارت نیرو ، شرکت مدیریت منابع آب ایران و مراجع قضایی استان .

9-      رسیدگی و اظهار نظر در خصوص پرونده های کمیسیون صدور پروانه ها و امور آبهای زیر زمینی .

10-  برنامه ریزی و هماهنگی تملک و خرید اراضی در محدوده طرح های عمرانی .