سه‌شنبه, 12 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
کرونا
سردار دلها
پویش
سد کرج
سال رونق تولید
اندیشه
حدیث

          اهداف :

         •فراهم آوردن بستر اجرایی مناسب و لازم جهت بهره برداری بهینه از ظرفیت مالی ایجاد شده در چارچوب قوانین با کمترین هزینه تبعی ممکن جهت تأمین و تجهیز منابع مالی و تنوع بخشی به منابع مالی طرحها
         •جلب مشارکت های مردمی ، تشویق و ترغیب اشخاص حقیقی و حقوقی جهت مشارکت در سرمایه گذاری طرح های کوتاه مدت زود بازده و استفاده از تسهیلات بانکی
 
شرح وظایف اصلی :
 
•- پیگیری و همکاری با واحدهای اجرایی ذیربط جهت تهیه گزارش توجیه فنی ، مالی ، اقتصادی و امکان ساخت داخل
•- پیگیری از واحدهای اجرایی ذیربط جهت تهیه و تنظیم اسناد مناقصه در راستای رعایت مفاد ماده 13 قانون برنامه چهارم توسعه ( برگزاری مناقصه بین المللی )
•- پیگیری از واحدهای اجرایی ذیربط جهت اخذ مجوزهای لازم بهره برداری از تسهیلات مالی
•- همکاری با واحدهای اجرایی ذیربط در انتخاب مناسب ترین تأمین کننده مالی ( فاینانسر ) و ارزی
•- پیگیری جهت تهیه مشخصات طرحهای قابل اجرای مشمول مشارکت مردمی جهت ارائه به بانک و کمیته مشترک مرکزی
•- پیگیری لازم در تشکیل تشکلهای مردمی و همکاری با اداره کل تعاون و سازمان جهاد کشاورزی
•- پیگیری جهت تهیه سیمای طرح و هماهنگی با مجریان طرح ها ، مهندسین مشاور و مسئولان ذیربط تا تصویب نهایی طرح
•- همکاری و هماهنگی با واحدهای درون و برون سازمانی به منظور اجرای سیاست ها و مصوبات در خصوص جلب مشارکت ذینفعان و استفاده از تسهیلات بانکی در اجرای طرح ها
•- استفاده از خدمات مشاوران در بررسی های اجتماعی جهت ایجاد تمایل برای سرمایه گذاری و معرفی مناطقی مستعد و نظارت بر روند مطالعات اجتماعی طرح ها
•- نظارت و اعلام نظر در مورد نحوه بررسی و ارزیابی اولیه زمینه های سرمایه گذاری و مشارکت مردمی در طرحهای استانی و ملی و انعقاد قرارداد بانکی با ذینفعان
•- پیگیری جهت تهیه و صدور جدول پیش بینی بازپرداخت تسهیلات طرح از بانک عامل و اداره تأمین اعتبارات ارزی بانک مرکزی
•- انجام سایر وظایف مرتبط با امور محوله در حیطه قوانین ، مقررات ، مسئولیتها و اختیارات