سه‌شنبه, 12 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
کرونا
سردار دلها
پویش
سد کرج
سال رونق تولید
اندیشه
حدیث

         اهداف :

         •طراحی و نظارت در زمینه های ساخت تأسیسات آبی از جمله سدها ، خطوط انتقال آب شبکه های آبیاری و زهکشی ، راهبری طرحهای مطالعاتی و اجرایی و تصویب آنها
         •نظارت عالیه کارفرمایی در پروژه های اجرایی و طرحهای مطالعاتی و تغییرات فنی پروژه های عمرانی
 
شرح وظایف اصلی :
 
•- بررسی و تأیید شرح خدمات مطالعات و نیز بررسی و تصویب کلیه طرحهای مطالعاتی انجام شده در شرکت ، توسط مهندسین مشاور
•- تشکیل کارگروه بررسی و تصویب مطالعات
•- نظارت عالیه فنی بر پروژه ها
•- بررسی مشکلات فنی طرحهای مطالعاتی و اجرائی و ارائه پیشنهادات
•- بررسی بخش فنی اسناد مناقصه و آلبوم نقشه ها
•- رسیدگی به موارد اختلاف و ادعاها ، رفع مغایرت ها و ابهامات قراردادی طرحها و نیز تشکیل هیئت های خاتمه و یا فسخ قرارداد
•- تشکیل کمیسیونهای تخصصی و کمیته ها و پانل های فنی از طریق بکارگیری مشاورین ارزیاب و متخصصین حقیقی و حقوقی
•- بررسی و تصویب قیمتهای جدید ، جدول تغییر مقادیر ، تمدید مدت پیمان ، تغییرات اساسی طرحها
•- کنترل و تأیید صورت وضعیت های قطعی ( کارکرد و تأیید )
•- انجام طراحی های موردی
•- ارائه پیشنهاد انجام مهندسی ارزش پروژه ها
•- برنامه ریزی جهت برگزاری سمینارها و جلسات تخصصی به منظور ارتقاء افزایش دانش فنی کارشناسان
•- برنامه ریزی انجام مطالعات و شناسایی محدوده های مستعد برای احداث تأسیسات آبی نظیر سدها ، بندهای انحرافی ، ایستگاههای پمپاژ ، شبکه های آبیاری و زهکشی و طرحهای تأمین و انتقال آب و نیروگاههای برقابی
•- جمع آوری مستندات مطالعاتی و گزارش مربوط به مستندسازی طرحهای عمرانی و نگهداری آنها در آرشیو دفتر فنی
•- برنامه ریزی و هماهنگی لازم در خصوص تشکیل کمیسیون های فنی مورد نیاز طرحهای مطالعاتی و اجرایی و شرکت در جلسات مربوطه
•- بررسی ادعاهای پیمانکاران و مشاورین و تهیه پاسخ لازم با هماهنگی مدیران طرح ها با در نظر گرفتن مفاد قراردادها و ضوابط مورد عمل
•- بررسی و رسیدگی به صورت وضعیت ها ، تصویب صورت وضعیت های قطعی و تطبیق و تنظیم مجوزهای پرداخت بر اساس مفاد قراردادها و ضوابط مورد عمل
•- برنامه ریزی و اقدامات لازم به منظور رسیدگی به تأخیرات مجاز وغیرمجاز
•- پیگیری و نظارت بر تصویب مراحل مختلف مطالعاتی طرح ها
•- سازماندهی و نظارت بر تصویب طرح های جدید و ارائه پیشنهاد به مراجع ذیربط
•- انجام سایر وظایف مرتبط با امور محوله در حیطه قوانین ، مقررات ، مسئولیتها و اختیارات