دوشنبه, 18 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
کرونا
سردار دلها
پویش
سد کرج
سال رونق تولید
اندیشه
حدیث

دفتر بررسی های اقتصادی و بودجه

این گروه بعنوان یکی از بخش های مهم معاونت برنامه ریزی وامور اقتصادی بوده که از نظر سازمانی بطور  مستقیم با معاونت مربوطه در ارتباط می باشد و مسئولیت های آن نیز به شرح زیر است :

الف –تهیه بودجه جاری شرکت و پی گیری آن تا تصویب وابلاغ توسط مجمع نمایندگان صاحب سهام شرکت

ب- کنترل بودجه واعتبارات مصوب و مقایسه آن با عملکرد و تهیه گزارشات انحرافات احتمالی

ج –تهیه تعرفه های آب بهاء و حق النظاره و همچنین تعرفه سایر فعالیت ها و پی گیری تصویب آن توسط  کمیته منطقه ای تعرفه و هیئت مدیره شرکت

د- ارزیابی عملکرد کلیه واحد های سازمانی شرکت بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده و تعیین رتبه بندی آنها

ه- تهیه گزارشات دوره ای عملکرد درآمدی و مقایسه آن با اهداف بودجه مصوب و پیگیری وصول مطالبات در قالب کارگروه درآمد بعنوان دبیر آن

و – اخذ پیشنهادات بخش های مختلف شرکت در خصوص پروژه های قابل سرمایه گذاری و پی گیری اجرای آنها توسط بخش غیر دولتی در قالب کارگروه سرمایه گذاری بعنوان دبیر کارگروه

 

 

دفتر بهبود مدیریت و فناوری اطلاعات شرکت آب منطقه ای البرز به عنوان زیر مجموعه معاونت برنامه ریزی در راستای اهداف شرکت که همانا بهبود سرویس دهی به عموم مراجعین می باشد فعالیت می نماید. این دفتر مشتمل بر دو قسمت بوده :  بهبود مدیریت، فناوری اطلاعات

فعالیت های بخش فناوری اطلاعات:

نگهداری نرم افزارهای تهیه شده شرکت اعم از عمومی و تخصصی

نگهداری بستر شبکه و سخت افزار های موجود شبکه

نگهداری سیستم تلفن بر بستر شبکه

نگهداری ارتباطات رادیویی ستاد شرکت و امورات

ارائه سرویس اینترنت به کاربران شرکت

پشتیبانی از کاربران مستقر در امورات وابسته

و ....

همچنین این واحد با توجه به برنامه های کلان و اسناد بالادستی و تکلیف دولت محترم درصدد است آن بخش از خدمات صنعت آب کشور را که توسط شرکت آب منطقه ای البرز ارائه می گردد در قالب دولت الکترونیک و از طریق دفاتر پیشخوان دولت با هماهنگی استانداری محترم استان البرز در اختیار ارباب رجوعان قرار دهد تا از این طریق در جهت کاهش رفت و آمد مشترکین، تسریع در پاسخگویی به ایشان و همچنین اشتغال زایی گام بردارد . بدین منظور با توجه به نیازمندیهای فنی لازم و طرح های پیشنهادی ، اقدام به تهیه برنامه لازم جهت اصلاح بستر شبکه و آماده سازی زیرساخت مناسب نرم افزاری جهت این امر مهم نموده است.

  شرح وظایف دفتر بهبود مدیریت

1-    نظام مند نمودن پذیرش و بررسی پیشنهاد ها

·         تدوین شرح وظایف کمیته های تخصصی ، دبیرخانه و دبیر پیشنهادها

·         تعریف پیشنهاد 

·         نحوه بررسی و ارزیابی پیشنهادها : معیارهای ارزیابی پیشنهاد 

·         فرایند اجرایی نظام پیشنهاد ها

·         پاداش های نقدی و غیر نقدی

·         حق الزحمه و پاداش ارکان نظام پیشنهادها

·         تعیین شاخص جهت ارزیابی پیشنهاد برتر و پیشنهاددهنده برتر

·         اطلاع رسانی دستورالعمل و تصویب و اجرای پیشنهادها به پرسنل

·         آموزش پرسنل در خصوص چگونگی ارائه پیشنهاد، ثبت پیشنهاد و پیگیری اجرای پیشنهاد در سامانه

 

2-    ارزیابی عملکرد شرکت

·         جمع آوری اطلاعات و تکمیل شاخص ها در سامانه جهت ارزیابی عملکرد شرکت در جشنواره شهید رجایی

·         جمع آوری اطلاعات و تکمیل شاخص ها جهت ارزیابی عملکرد شرکت در ارزیابی داخلی وزارت نیرو

 

3-    استقرار سیستم های مدیریتی نوین

·         سیستم مدیریت دانش

·         سیستم 5s

·         طرح جامع داده ای و فرایندی

·         سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ایزو 9001:2008

·         فعالیت های لازم در خصوص استقرار سیستم های مدیریتی نوین (سیستم مدیریت دانش ، سیستم 5s

، طرح جامع داده ای و فرایندی): برآورد مبلغ قرارداد ، تامین اعتبار، شروع فرایند انتخاب مشاورو اجرای تمهیدات خرید خدمات مشاوره شامل: تهیه گزارش شناخت، شرح کلی خدمات، تهیه اسناد در خواست پیشنهاد، تهیه مفاد فراخوان، تهیه استعلام ارزیابی کیفی ، برآورد هزینه خدمات مشاوره، تهیه برنامه زمانی خرید خدمات مشاوره، تعیین روش انتخاب مشاور و ...

·            سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر ایزو 9001:2008 :

تشکیل کارگروه سیستم مدیریت کیفیت و ارزیابی عملکرد

برگزاری دوره تشریح الزامات استاندارد ایزو

شناسایی و احصاء فرایندها، تدوین روش های اجرایی و فرم های مربوطه

تدوین شرح وظایف کارکنان در راستای الزامات سیستم مدیریت کیفیت

تدوین آیین نامه شرح وظایف نیروهای خدماتی

تهیه دفتر چه راهنمای مراجعین

اجرا، استقرار و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفی

نظارت مستمر و موثر بر اجرای سیستم و عملکرد واحدها و حصول اطمینان از اجرای سیستم به صورت اثربخش

حصول اطمینان از آمادگی شرکت برای انجام ممیزی صدور گواهینامه

ممیزی شرکت گواهی دهنده به منظور صدور گواهینامه

 

4-     تدوین و گردآوری برنامه عملیاتی شرکت

·         بررسی اسناد فرادستی و شاخص های ارزیابی عملکرد و برنامه عملیاتی در سطح وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب

·         ارائه آن به کلیه معاونت ها جهت تنظیم برنامه ها در راستای برنامه های بالا دستی

·         گردآوری و تدوین برنامه عملیاتی کلیه واحدها

·         پیگیری ابلاغ برنامه ها

 

5-    فعالیت های لازم در خصوص پیاده سازی طرح تکریم ارباب رجوع

·         استقرار میز خدمت

·         واگذاری ارائه خدمات به دفاتر پیشخوان( استاندارد نمودن فرایندهای مرتبط با ارباب رجوع و ...)

·         ارائه خدمات به صورت الکترونیکی( در راستای کاهش مراجعت ارباب رجوع به ستاد جهت خدماتی که در ارتباط مستقیم با خدمات اصلی شرکت که در قالب واگذاری به دفاتر پیشخوان نمی گنجد و به صورت موردی اتفاق می افتد)

·         پیاده سازی نظام ارتقاء سلامت اداری

6-    تدوین سند جامع تحول اداری

·         شناسایی و تعیین کارگروه های مورد نیاز شرکت

·         ایجاد شناسنامه ها و تقویم جلسات

·        تشکیل منظم جلسات تحول اداری