پنجشنبه, 5 اردیبهشت 1398

 

معرفی دفتر منابع انسانی و امور کارکنان و رفاه

 

مدیر دفتر منابع انسانی و امور کارکنان و رفاه

نام

اشرف

نام خانوادگی

نصیریان

شماره تماس

داخلی (381) 33342300-026

 

اهم فعالیتهای دفتر منابع انسانی و امور کارکنان و رفاه

-         انجام امور پرسنلی شرکت مطابق ضوابط و مقررات از قبیل استخدام ، انتصاب ، ترفیع ، انتقال ، جا به جایی ، بازنشستگی ، استعفاء , مرخصی ، محاسبه حقوق و مزایا و صدور انواع احکام کارگزینی

-         انجام امور مربوط به تامین سلامت و رفاه کارکنان

-         بررسی نیاز سنجی و برگزاری دوره های آموزشی بر اساس نظام جامع آموزشی کارکنان دولت و برگزاری سمینارها ، همایش ها و کارگاههای آموزشی مورد نیاز

-         تهیه دستورالعمل های مورد نیاز در حوزه امور کارکنان و رفاه در چارچوب ضوابط و مقررات

-         نظارت بر امور دبیرخانه و بایگانی