جمعه, 27 دی 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
سردار دلها
پویش
سد کرج
سال رونق تولید
اندیشه
حدیث

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
استعلامات شرکت آب منطقه ای البرز حضوری استعلامات سازمانی
نظارت ، ارزیابی ، کنترل و مدیریت پیمانکاران شرکت آب منطقه ای البرز حضوری نظارت،ارزیابی و کنترل پیمانکاران
خدمات آموزشی و ارزیابی طرح نجات آب ویژه دانش آموزان (داناب) شرکت آب منطقه ای البرز حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب
تهیه، تدوین، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب شرکت آب منطقه ای البرز حضوری آمار و اطلاعات پایه منابع آب
بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه یا اصلاح پروانه بهره برداری شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی در خواست تغییر نام پروانه بهره برداری(صنعتی،کشاورزی،آبزی پروری) شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آ ن ها شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحد های آبزی پروری شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب های سطحی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحد های صنعتی و کشاورزی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
بررسی در خواست تجدید پروانه حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف(کشاورزی،صنعتی،شرب و سایر موارد) شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری
رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز بهره برداری از منابع آب سطحی واحد های آبزی پروری شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز بهره برداری از منابع آب سطحی واحد های کشاورزی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز بهره برداری از منابع آب سطحی واحد های صنعتی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
رسیدگی به درخواست تامین آبهای صنعتی و کشاورزی شرکت آب منطقه ای البرز حضوری خدمات صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
1 2 صفحه: