چهارشنبه, 30 خرداد 1397

 

 

جلسه هماهنگی شرکت آب منطقه ای البرز و جهاد کشاورزی با نگاه تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه

این جلسه در روز چهارشنبه در محل شرکت آب منطقه ای االبرز با هدف تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه که با عنوان فرم یک ثبت نام شده اند برگزار گردید.  

 در این جلسه مهندس منصوری مدیر منابع آب زیر مینی  با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف هرچه سریعتر چاههای فاقد پروانه که به استناد قانون تعیین تکلیف مصوب مجلس شورای اسلامی در سامانه دولت ثبت نام شده اند اشاره و بازدید و شناسایی آخرین وضعیت این چاهها جهت تصمیم گیری درخصوص صدور یا عدوم صدور پروانه بهره برداری برای آنها را بسیار مهم قلمداد نمودند.

در این جلسه مهندس محمدی و مهندس رضایی از مدیران ارشد سازمان جهاد کشاورزی ضمن تأکید بر تصمیم گیری هر چه سریعتر برای تعیین تکلیف اینگونه چاهها این تصمیم را راهکاری مؤثر برای عبور از بحران منابع آب زیر زمینی بویژه در بخش کشاورزی دانستند.همچنین مقرر شد جلسه بعدی در اداره جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ بر گزار گردد.

.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب منطقه ای البرز

دیدگاه کاربران